banquanlyduan4.08072014
banquanlyduan3.08072014
Trung ương cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 Trung ương cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị phân tích, dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong nước... Từ đó, xác định sát hợp mục tiêu tổng quát, dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu, cơ bản, quan trọng nhất cho năm 2020.

Tư vấn luật giao thông
Biển báo giao thông
Tra cứu lỗi giao thông

Con số và sự kiện

Phản ảnh thông tin về Giao thông

0964017966

Email: tcduongbovn@gmail.com

Thăm dò ý kiến độc giả
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá