Dòng sự kiện
ĐBSCL sắp đối mặt đợt hạn, mặn rất nghiêm trọng đầu năm 2020

ĐBSCL sắp đối mặt đợt hạn, mặn rất nghiêm trọng đầu năm 2020

Từ tháng 6-10/2019 lượng mưa vùng thượng nguồn sông Mekong ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 35-40%; vùng trung và hạ lưu ở mức xấp xỉ trung bình nhiều...

Công ty 577
Long Sơn
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá