Chính phủ Thái Lan tung gói kích cầu du lịch nội địa

Chính phủ Thái Lan tung gói kích cầu du lịch nội địa

Chính phủ Thái Lan dự định triển khai gói kích thích 20 tỷ bạt (khoảng 641 triệu USD) nhằm thúc đẩy du lịch nội địa trong bối cảnh du lịch quốc tế chưa hồi phục...

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá