Thứ hai ngày 11 tháng 3 năm 2019 | 15:8

Đảng ủy Tổng cục ĐBVN: Xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ Thị 28

Đảng ủy Tổng cục ĐBVN vừa có kế hoạch phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng khóa XII đến các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc.

Triển khai kế hoạc của Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải và Kế hoạch phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 28 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng. Đảng ủy Tổng cục Đường bộ xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW đến các tổ chức đảng và đảng viên, công chức, viên chức người lao động ngành đường bộ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên đối với việc nâng cao chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng cục. Cụ thể:

Đảng ủy Tổng cục yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nâng cao chất lượng đảng viên, thường xuyên rà soát, sàng lọc đảng viên từ chi bộ nhằm góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đồng thời triển khai thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Tổng cục, thúc đẩy nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Xác định rõ thời gian, các bước tiến hành, nội dung cụ thể từng bước, từ triển khai học tập, xây dựng kế hoạch thực hiện, công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 28 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đảng ủy Tổng cục tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung của Chỉ thị 28 đến các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục, Lãnh đạo Tổng cục, ủy viên Ủy Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục; Ban thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh Tổng cục theo hình thức lồng ghép các chương trình và phù hợp với tình hình thực tế.

Các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc tổ chức quán triệt các nội dung của Chủ thị đến toàn thể đảng viên các đảng bộ, chi bộ trước 28/3/2019.

Cùng với việc tổ chức các lớp quán triệt, học tập Chỉ thị 28-CT/TW trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, các cấp ủy thông qua các phương tiện truyền thông thông tin tuyên truyền trong ngành để thực hiện việc tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị trong ngành đường bộ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

PV

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá