Thứ năm ngày 31 tháng 10 năm 2019 | 10:47

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ: Đơn vị điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Ban Giám đốc Trung tâm kỹ thuật đường bộ thực hiện tốt công tác dân vận bằng cách ban hành các chính sách phù hợp tình hình đơn vị đã tạo động lực mạnh mẽ cho các cán bộ, viên chức, người lao động nhiệt huyết hơn với công việc được giao.

Trung tâm KTĐB tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Trước năm 2010, Trung tâm Kỹ thuật đường bộ là một đơn vị trực thuộc Cục đường bộ Việt Nam, số lượng nhân sự của Trung tâm còn ít khoảng trên 30 người, thu nhập bình quân đầu người thấp, chưa có tổ chức đảng, đoàn thể độc lập, sản lượng bình quân trong các năm 2009, 2010 chỉ đạt khoảng 4 tỷ đồng. Cuối năm 2010, sau khi có Quyết định của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển nguyên trạng Trung tâm Kỹ thuật đường bộ về trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm KTĐB được kiện toàn: Tổ chức Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên được thành lập. Nhận thức được vai trò, trách nhiệm trong việc định hướng sự phát triển của Trung tâm KTĐB nên Ban Giám đốc Trung tâm đã triển khai một số công việc liên quan đến định hướng và kiện toàn bộ máy.  

Cụ thể, Ban Giám đốc Trung tâm đã hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế để áp dụng vào hoạt động của cơ quan như: Quy chế hoạt động cơ quan; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế bổ  nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ; Quy chế quản lý, vận hành và khai thác xe khảo sát và phân tích dữ liệu tình trạng đường bộ; Quy chế quản lý, trang bị các máy móc, thiết bị văn phòng; Quy chế nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công… 

Mạnh dạn thay đổi chiến lược sử dụng nhân sự, nâng cao năng lực của tổ chức: Thực hiện chính sách sàng lọc, loại bỏ các nhân sự yếu kém, trì trệ và chiêu gọi nhân tài (ưu tiên tuyển dụng các nhân sự có kinh nghiệm làm việc, có trình độ cao như tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi, thạc sỹ … và nhiệt tình với công việc). Tạo điều kiện về thời gian và hỗ trợ kinh phí cho các viên chức, người lao động tham gia các lớp đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và xin cấp các chứng chỉ hành nghề khi đủ điều kiện. Đến nay nhiều cá nhân đã có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực như: kiểm định chất lượng công trình, khảo sát, thiết kế các công trình giao thông, tư vấn giám sát, thí nghiệm viên, quản lý phòng thí nghiệm, quản lý dự án, định giá …; Trung tâm KTĐB đã có chứng chỉ năng lực hạng 1 lĩnh vực khảo sát, thiết kế, thẩm tra thiết kế và giám sát công trình giao thông; có chứng chỉ năng lực hạng 2 lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng, kiểm định...

Thay đổi cách chi trả tiền lương: Từ hình thức chi trả lương theo ngạch bậc, Ban Giám đốc Trung tâm KTĐB đã chuyển đổi sang hình thức chi trả lương khoán; đồng thời trao quyền cho các Trưởng phòng tự theo dõi và chấm năng suất cho các CB,VC,NLĐ thuộc phòng. Tuy nhiên, để tránh hiện tượng quan liêu, cửa quyền, Trung tâm KTĐB đã quy định rõ tỷ lệ khoán; cách chấm công và chấm năng xuất trong Quy chế hoạt động của Trung tâm. 

Mở rộng các mảng công việc: Ngoài các mảng công việc truyền thống như khảo sát, thiết kế, kiểm định, thí nghiệm, Ban Giám đốc Trung tâm mạnh dạn mở rộng thêm các mảng mới như: Quản lý dự án đầu tư; tư vấn đấu thầu; tư vấn thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, tư vấn giám sát…

Công đoàn Trung tâm kỹ thuật đường bộ nhận cờ thi đua từ Công đoàn cấp trên.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở: Hằng năm, tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động để trao đổi, lấy ý kiến đóng góp của các cán bộ, viên chức, người lao động về các hoạt động của Trung tâm; công khai minh bạch các hoạt động của cơ quan thông qua các báo cáo tổng kết, đánh giá, báo cáo tài chính hằng năm; Đánh giá hoạt động cơ quan định kỳ hàng tháng thông qua các cuộc họp giao ban, chi bộ; Thực hiện việc góp ý, phê bình thường xuyên trong các cuộc họp, hội nghị; Tổ chức tuyên truyền đầy đủ các văn bản, quy định của Đảng, Nhà nước và các cơ quan cấp trên; Cập nhật, điều chỉnh thường xuyên hệ thống nội quy, quy chế của cơ quan cho phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình thực tế tại cơ quan. Để nêu cao đạo đức công vụ, chống quan liêu, hách dịch, cửa quyền, Chi bộ - Trung tâm KTĐB đã ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020; Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng thuộc Chi bộ Trung tâm KTĐB; Quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm KTĐB.

Chăm lo đời sống cho các cán bộ, viên chức, người lao động: Ban Giám đốc đã sửa chữa, sắp xếp lại trụ sở làm việc, xây dựng bếp ăn trưa tập thể, đầu tư mua sắm thêm một số trang thiết bị làm việc; sửa chữa, cải tạo trụ sở để đáp ứng yêu cầu công việc… Ngoài ra, Trung tâm KTĐB thực hiện tốt các chế độ chính sách cho CBVCNLĐ như: Đóng 100% bảo hiểm theo quy định; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, đồng phục để làm việc; tổ chức khám sức khỏe định kỳ; tổ chức thăm quan nghỉ mát; tổ chức sinh nhật và tặng quà; thanh toán đầy đủ các khoản phụ cấp độc hại, phụ cấp công tác phí nội tỉnh, hỗ trợ máy tính cá nhân … theo quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.


Tập thể cán bộ viên chức người lao động của Trung tâm tham gia Hội thao do Tổng cục ĐBVN tổ chức.

Trong những năm vừa qua, Trung tâm KTĐB đã triển khai đồng thời các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và mở rộng các dịch vụ khoa học công nghệ lĩnh vực đường bộ, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Một số đề tài, đề án tiêu biểu mà Trung tâm đã triển khai thực hiện, như: Đề tài Điều tra đánh giá ô nhiễm tiếng ồn do hoạt động giao thông vận tải đường bộ và ứng dụng thí điểm kết cấu giảm ồn trên một số tuyến đường bộ; Đề án Tổng thể kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ; Đề án Quy hoạch tổng thể trạm kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ; Đề tài Đánh giá hiệu quả các dự án thí điểm công nghệ gia cố dầm cầu bê tông cốt thép bằng chất dẻo cốt sợi; Đề tài Sản xuất thử nghiệm biển báo đường bộ bằng vật liệu Composite; Đề tài Nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng kết cấu rọ đá Neo cường độ cao trong xây dựng đường giao thông; Đề án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030…

Kết quả thực hiện các công trình tư vấn giao thông đường bộ, sản lượng và thu nhập của các CBVCNLĐ: Năm 2010, Trung tâm KTĐB thực hiện được 17 công trình, giá trị sản lượng thu được là 4,7 tỷ đồng, thu nhập bình quân của CBVCNLĐ 4 triệu đồng/người/ tháng. Đến năm 2015 Trung tâm KTĐB đã thực hiện được 115 công trình, giá trị sản lượng thu được là 48 tỷ đồng, thu nhập bình quân của CBVCNLĐ 12,5 triệu đồng/người/ tháng và ổn định mức thu nhập bình quân của CBVCNLĐ cho đến nay.

Như vậy, do việc làm tốt công tác dân vận của Ban Giám đốc bằng cách ban hành các chính sách tốt đã tạo động lực mạnh mẽ cho các cán bộ, viên chức, người lao động nhiệt huyết hơn với công việc được giao; năng suất lao động tăng, giá trị sản lượng tăng, thu nhập bình quân đầu người tăng và ổn định ở mức tương đối cao. Điều này, góp phần tạo nên sự phát triển của Trung tâm KTĐB không những ở giá trị sản lượng và thu nhập mà giá trị mà còn nâng cao vị thế của Trung tâm trong Ngành đường bộ.

Chi bộ Trung tâm kỹ thuật đường bộ

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá