Thứ ba ngày 18 tháng 2 năm 2020 | 14:39

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Đây là chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tại buổi chủ trì phiên họp đầu tiên triển khai các nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, tổ chức chiều 17/2, tại Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Điểu K’ré, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Lê Vĩnh Tân, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội; lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương và các tổ chức chính trị xã hội.


 

Phát biểu tại phiên họp, các đại biểu tham dự tán thành với các nội dung trong dự thảo Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị khoá X về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đồng thời, góp ý về một số vấn đề liên quan đến thời gian, quy trình kiểm tra, thành phần các đoàn kiểm tra, việc tổ chức các hội thảo chuyên sâu…

Theo dự thảo kế hoạch tổng kết, Ban Chỉ đạo sẽ kiểm tra, đánh giá, xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; trên cơ sở đó đề xuất Bộ Chính trị ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Quyết định 290.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ các thành viên và tiến hành kiểm tra các địa phương, đơn vị. Theo đó, Ban Chỉ đạo đã phân công 6 đoàn kiểm tra. Đoàn kiểm tra số 1 do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn. Các đoàn còn lại do các Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn.

Về thời gian kiểm tra, các đoàn tiến hành từ tháng 3/2020 và hoàn thành trước 30/5/2020.

Đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn theo trách nhiệm được phân công tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290 sát với tình hình, đặc điểm của địa phương, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị, các Trưởng đoàn, thành viên Ban Chỉ đạo chủ động quyết định thời gian cụ thể tiến hành tổ chức kiểm tra, đảm bảo việc kiểm tra đạt chất lượng và tiến độ quy định, hoàn thành trước ngày 30/5/2020. Sau đó, Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức 2 cuộc họp góp ý dự thảo báo cáo, thảo luận, đề xuất với Bộ Chính trị ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, qua đó xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và cơ chế, phương thức thực hiện công tác dân vận của các tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Theo dangcongsan.vn

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá