Hiến pháp nước cộng hòa CNVN
chống covid
 • Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII họp phiên thứ tám

  Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII họp phiên thứ tám icon video icon video

  Ngày 19/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII tổ chức phiên họp thứ tám để tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

 • Từ ngày 20/10 lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

  Từ ngày 20/10 lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng icon video icon video

  Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu việc công bố, thảo luận và tổng hợp ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII bảo đảm khoa học, thiết thực, đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm, tình cảm và tâm huyết của Nhân dân đối với Đảng và đất nước.

 • Bài học từ câu chuyện

  Bài học từ câu chuyện "Gương mẫu tôn trọng luật lệ giao thông" của Bác icon video icon video

  Hàng ngày, Bác thường căn dặn anh em cảnh vệ phải luôn có ý thức tổ chức, kỷ luật, triệt để tôn trọng nội quy chung. Bác bảo: “Khi bàn bạc công việc gì, đã quyết nghị thì phải triệt để thi hành. Nếu đã tự đặt ra cho mình những việc phải làm thì cương quyết thực hiện cho bằng được”. duongbo.vn xin trân trọng giới thiệu bài: Bài học từ câu chuyện "Gương mẫu tôn trọng luật lệ giao thông" của Bác do cô Nguyễn Thị Thơm -  Giáo viên Trường Cán bộ quản Lý Giao thông vận tải viết.

 • Vang mãi Lời thề Độc lập!

  Vang mãi Lời thề Độc lập! icon video icon video

  “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy" - dù năm tháng có qua đi, nhưng lời tuyên bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn vang vọng mãi trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Tiếng hô vang Lời thề Độc lập trong ngày lập nước như lời kêu gọi, cổ vũ hiệu triệu trái tim mọi người con đất Việt đoàn kết một lòng, đứng lên bảo vệ nền độc lập dân tộc.

 • Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới

  Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới icon video icon video

  Ngày 31/8, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có bài viết nhan đề: “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết:

 • Trọng trách của công tác tư tưởng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

  Trọng trách của công tác tư tưởng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam icon video icon video

  Để văn hoá thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc...hơn lúc nào hết Đảng cần phải tăng cường lãnh đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo của mình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá con người trong thời kỳ mới.

 • Đảng viên trẻ phải đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Đảng viên trẻ phải đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng icon video icon video

   Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Cúc, Phó Chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học Xây dựng miền Tây cho rằng, đảng viên trẻ phải là nhân tố nòng cốt, đi đầu trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

 • Cuộc cách mạng vĩ đại nhất của dân tộc ta trong thế kỷ XX

  Cuộc cách mạng vĩ đại nhất của dân tộc ta trong thế kỷ XX icon video icon video

  Năm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9 – là sự kiện mang tầm vóc thời đại, mở ra trang sử mới vô cùng rạng rỡ trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đó là đưa đất nước ta, dân tộc ta bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội.

 • Bộ Chính trị làm việc với 11 Đảng bộ về công tác chuẩn bị đại hội Đảng

  Bộ Chính trị làm việc với 11 Đảng bộ về công tác chuẩn bị đại hội Đảng icon video icon video

  Nhóm 1 do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì; Nhóm 2 do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì; Nhóm 3 do đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì.

 • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá