• Bước chuẩn bị nhân sự chiến lược quan trọng của Đảng

  Bước chuẩn bị nhân sự chiến lược quan trọng của Đảng icon video icon video

  Quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả yêu cầu trước mắt và lâu dài.

 • Học tập, quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 10 Khóa XII

  Học tập, quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 10 Khóa XII icon video icon video

  Ngày 19/6, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 Khóa XII. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì và truyền đạt nghị quyết.

 • Đoàn kết thống nhất trong Đảng theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Đoàn kết thống nhất trong Đảng theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh icon video icon video

  Vấn đề củng cố và phát huy sự đoàn kết trong Đảng được Bác Hồ căn dặn trong bản Di chúc cho đến nay vẫn mang tính thời sự, mang ý nghĩa quyết định đến sự sống còn của Đảng.

 • Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

  Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo icon video icon video

  Thời gian tới, Ban cán sự đảng Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 • Khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ ngành nội chính Đảng năm 2019

  Khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ ngành nội chính Đảng năm 2019 icon video icon video

  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ ngành nội chính Đảng nhằm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ chuyên sâu; cập nhật, bổ sung kiến thức về chủ trương, đường lối, quan điểm, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp cho cán bộ, công chức...

 • Bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương

  Bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương icon video icon video

  Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 6/2019 đã diễn ra chiều 3/6, được tổ chức trực tuyến đến 71 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

 • Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên

  Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên icon video icon video

  “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nguy cơ bên trong của cá nhân và tập thể; liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự sống còn của chế độ. Đây là vấn đề hệ trọng đòi hỏi sự quan tâm thường xuyên, trước hết là của cấp ủy các cấp và của mỗi cán bộ, đảng viên.

 • Đảm bảo tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng

  Đảm bảo tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng icon video icon video

  Chỉ đạo tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; hoàn thành đúng tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án...

 • Kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2018 của Tổng cục ĐBVN

  Kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2018 của Tổng cục ĐBVN icon video icon video

  Ngày 15/5, tại trụ sở Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã có buổi làm việc thường kỳ về kết quả công tác phòng chống tham nhũng  trong lĩnh vực chuyên môm năm 2018 và quý I năm 2019 của Tổng cục. 

 • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá