Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trước thềm Đại hội Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trước thềm Đại hội Đảng

Thời điểm Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng đang bắt đầu, để đại hội Đảng thành công các cấp ủy, tổ chức đảng nhất là người đứng đầu phải nêu cao vai...

nghi quyet 12
Đảng cộng sản việt nam quang vinh
Hồ chí minh
 • Mặt trận cần là người phản biện sắc sảo, chân tình

  Mặt trận cần là người phản biện sắc sảo, chân tình icon video icon video

  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý Mặt trận chủ động góp ý kiến với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định cơ chế, chính sách, là người phản biện sắc sảo, chân tình giúp Đảng và chính quyền tự điều chỉnh, tự hoàn thiện để lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn. Cần lựa chọn các nội dung, vấn đề liên quan tới quyền, lợi ích chính đáng của người dân…

 • Chi bộ Vụ Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý tài chính được giao

  Chi bộ Vụ Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý tài chính được giao icon video icon video

  Vụ Tài chính là tổ chức tham mưu giúp Tổng Cục trưởng về tài chính, tài sản, kế toán, ngân sách (thu, chi, phân bổ) thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

 • Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ vừa “hồng”, vừa “chuyên” hiện nay

  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ vừa “hồng”, vừa “chuyên” hiện nay icon video icon video

  TCCSĐT - 50 năm đã trôi qua, nhưng những tư tưởng trong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ vẫn còn nguyên giá trị và có ý nghĩa thời sự sâu sắc. Luận điểm đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên thành lớp người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng", vừa "chuyên" cho thấy một tư duy đặc sắc, mang tầm vóc của nhà tư tưởng vĩ đại Hồ Chí Minh.

 • Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh: Học đi đôi với làm theo

  Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh: Học đi đôi với làm theo icon video icon video

  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải việc làm cao siêu, to tát mà rất gần gũi, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị và sinh hoạt hằng ngày. Phương châm thực hiện cần quán triệt là: “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

 • Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ vừa “hồng”, vừa “chuyên” hiện nay

  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ vừa “hồng”, vừa “chuyên” hiện nay icon video icon video

   50 năm đã trôi qua, nhưng những tư tưởng trong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ vẫn còn nguyên giá trị và có ý nghĩa thời sự sâu sắc. Luận điểm đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên thành lớp người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng", vừa "chuyên" cho thấy một tư duy đặc sắc, mang tầm vóc của nhà tư tưởng vĩ đại Hồ Chí Minh.

 • “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”

  “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” icon video icon video

  Đó là chủ đề Hội thảo khoa học được thông tin tại buổi họp báo diễn ra chiều ngày 12/8, tại Hà Nội do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tạp chí Cộng sản tổ chức.

 • Về sự nêu gương của người đứng đầu

  Về sự nêu gương của người đứng đầu icon video icon video

  TCCSĐT - Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thảo luận lần thứ nhất Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (một luật mới sửa hai luật). Các phiên họp tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục xem xét hoàn thiện để Quốc hội dự kiến thông qua Dự án luật này vào kỳ họp thứ 8 sắp tới.

 • Người nữ thanh tra quyết liệt, không lùi bước trước khó khăn, tận tụy trong công việc

  Người nữ thanh tra quyết liệt, không lùi bước trước khó khăn, tận tụy trong công việc icon video icon video

  Nhắc đến chị Đỗ Thị Yến Nhi, Đội trưởng Đội Thanh tra - An toàn, Cục QLĐB IV là nhắc đến hình ảnh người nữ thanh tra quyết liệt, không lùi bước trước khó khăn đã có sức động viên mạnh mẽ với cả đội, đặc biệt là công tác đấu tranh với tình trạng xe chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn đường bộ, là nỗi “khiếp sợ” của nhiều tài xế xe chở hàng quá tải.

 • Gương sáng trong phong trào hỗ trợ làm cầu dân sinh

  Gương sáng trong phong trào hỗ trợ làm cầu dân sinh icon video icon video

  Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) đã thắp sáng biết bao niềm tin, khát vọng cho biết bao thế hệ.

 • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá