nghi quyet 12
Đảng cộng sản việt nam quang vinh
Hồ chí minh
 • Các phong trào thi đua yêu nước thời kỳ kháng chiến và đổi mới đất nước

  Các phong trào thi đua yêu nước thời kỳ kháng chiến và đổi mới đất nước icon video icon video

  Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân. Kể từ đó đến nay, đất nước ta đã thực hiện hàng trăm phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn, cổ vũ động viên Nhân dân cả nước vượt mọi khó khăn, gian khổ, làm nên thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam.

 • Đảng viên trẻ phải đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Đảng viên trẻ phải đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng icon video icon video

  Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Cúc, Phó Chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học Xây dựng miền Tây cho rằng, đảng viên trẻ phải là nhân tố nòng cốt, đi đầu trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

 • Nhận diện về những hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch trên không gian mạng

  Nhận diện về những hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch trên không gian mạng icon video icon video

  Báo cáo viên của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã trình bày cách thức nhận diện về những hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch trên không gian mạng; thủ đoạn tuyên truyền và hình thức tuyên truyền chống phá; cách thức để phản bác lại những luận điệu sai trái về Đảng, Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh.

 • Công tâm, toàn diện để chọn đúng cán bộ

  Công tâm, toàn diện để chọn đúng cán bộ icon video icon video

  Trong mỗi kỳ Đại hội Đảng, cùng với việc quyết định đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng, việc bầu ra các cơ quan lãnh đạo của Đảng luôn là nội dung rất quan trọng, được dư luận đặc biệt quan tâm.

 • Học Bác từ những điều giản dị

  Học Bác từ những điều giản dị icon video icon video

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta, nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tư tưởng vô cùng quý báu, một tấm gương đạo đức và phong cách, lối sống giản dị, trong sáng. Học và làm theo gương Bác, mỗi tập thể và cá nhân đã có những cách làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của mình...

 • Phải dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước

  Phải dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước icon video icon video

  Yêu cầu đặt ra đối với nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII là phải dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước. Bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực và kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng; không để vợ, chồng, con, người thân lợi dụng chức quyền để trục lợi…

   

 • Trung ương tổng kết công tác nhân sự BCH Trung ương khóa XII

  Trung ương tổng kết công tác nhân sự BCH Trung ương khóa XII icon video icon video

  Ngày 12/5, ngày làm việc thứ hai, Hội nghị Trung ương 12 khóa XII tiếp tục thảo luận tại hội trường và tại tổ về công tác nhân sự.

   

 • Nhân sự khóa XIII của Đảng: Phải dày công chuẩn bị theo một quy trình chặt chẽ và tiến độ phù hợp

  Nhân sự khóa XIII của Đảng: Phải dày công chuẩn bị theo một quy trình chặt chẽ và tiến độ phù hợp icon video icon video

  Phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 12, khóa XII về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, đây là một nhiệm vụ cực kỳ hệ trọng, đòi hỏi chúng ta phải dày công chuẩn bị theo một quy trình chặt chẽ và tiến độ phù hợp.

 • Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp kết hợp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

  Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp kết hợp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 icon video icon video

  Để bảo đảm tiến độ đại hội đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, những ngày qua, nhiều địa phương đã ban hành Công văn về việc tiếp tục tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời phải tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

 • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá