Thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2019 | 10:0

Sự hài lòng và niềm tin của nhân dân là thước đo của cấp ủy

Công tác dân vận của Đảng cần được tổ chức hoạt động thành hệ thống khép kín; chú trọng, quan tâm đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của người dân.

Đó là khẳng định của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương tại hội thảo “Những vấn đề lý luận và giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” do Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức chiều 9/12, tại Bắc Ninh.


Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu kết luận Hội thảo - Ảnh: Phương Anh 

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Điểu K’Ré, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Lê Hồng Quang, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và đại diện lãnh đạo 24 tỉnh, thành phía Bắc.

Phát biểu khai mạc đề dẫn Hội thảo, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Thời gian qua, hệ thống dân vận của Đảng tiếp tục được đổi mới, kiện toàn, giữ vững vai trò hạt nhân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; kết hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả với hệ thống MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, bộ máy các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, công tác dân vận chú trọng thực hành dân chủ, phát huy quyền là chủ, làm chủ của nhân dân, góp phần hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” đã tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những bức xúc chính đáng, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Những kết quả đó đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; phát huy lòng yêu nước chân chính, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo trong nhân dân; tiếp tục khẳng định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhân dân trong thời kỳ mới.

Tuy nhiên, việc thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác dân vận của Đảng chưa kịp thời; chất lượng tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước còn hạn chế; chưa phát huy tốt các phương tiện truyền thông hiện đại, mở rộng các kênh đối thoại trực tiếp để giải tỏa những kiến nghị của nhân dân...

Tại Hội thảo, các tham luận của các học giả, nhà khoa học, lãnh đạo các địa phương đã đóng góp nội dung liên quan đến các vấn đề như mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận của chính quyền; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, tín đồ tôn giáo; giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0... Đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm hay cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác dân vận ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương khẳng định: Những ý kiến trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu đã đánh giá đúng kết quả, khó khăn, vướng mắc trong công tác dân vận của hệ thống chính trị thời gian qua, đề xuất giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận thời gian tới. Từ đó, đưa công tác vận động nhân dân đi vào thực chất hơn nữa, lấy sự hài lòng, niềm tin của nhân dân là thước đo cho kết quả công tác của các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế  - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Liên quan đến việc củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, công tác vận động quần chúng của Đảng hiện nay, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, công tác dân vận của Đảng cần tổ chức hoạt động thành hệ thống khép kín; chú trọng, quan tâm đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của người dân. Mỗi cán bộ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội cần làm tốt trách nhiệm hệ thống chính trị, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao; quan hệ tốt, tận tình, giúp đỡ nhân dân…

Theo dangcongsan.vn

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá