Tesla muốn phát triển hệ thống sạc chung với các hãng xe khác

Tesla muốn phát triển hệ thống sạc chung với các hãng xe khác

Tesla muốn phát triển hệ thống sạc chung với các hãng xe khácHiện Tesla sử dụng hệ thống trạm sạc riêng, không tương thích với xe của các hãng...

  • Ngày :