Thứ hai ngày 15 tháng 10 năm 2018 | 8:54

Dừng hoạt động của Cục Quản lý đường bộ cao tốc từ 1/10/2018

Từ ngày 1/10/2018, Cục Quản lý đường bộ cao tốc (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) sẽ dừng hoạt động.

 Theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 8117/BC-BGTVT ngày 25/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 35/2018/QĐ-TTg ngày 14/8/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2018. Theo Quyết định này, cơ cấu tổ chức của Tổng cục không còn Cục Quản lý đường bộ cao tốc. Thực hiện Quyết định số 35/2018/QĐ-TTg, Tổng cục đã báo cáo Bộ Giao thông vận tải và triển khai phương án giải thể tổ chức Cục Quản lý đường bộ cao tốc.

Theo đó, từ ngày 1/10/2018, Cục Quản lý đường bộ cao tốc sẽ dừng hoạt động. Tất cả các nhiệm vụ của Cục Quản lý đường bộ cao tốc trước đây sẽ do các Vụ, Cục thuộc Tổng cục thực hiện theo Quyết định của Tổng Cục trưởng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các tổ chức này.

 

PV

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá