Thứ năm ngày 3 tháng 1 năm 2019 | 19:8

Bộ trưởng GTVT: “Năm 2019 phải xóa hết điểm đen tai nạn giao thông”

“Năm 2019 phải xóa hết điểm đen tai nạn giao thông” là chỉ đạo của bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể  tại  Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Tổng cục ĐBVN chiều nay (3/1).

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể  phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN, năm 2018 Tổng cục đã xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL. Tổng cục đã trình 23 văn bản, gồm 1 hồ sơ đề nghị xây dựng Luật, 1 Luật GTĐB sửa theo Luật Quy hoạch, 4 Nghị định, 16 Thông tư Bộ GTVT, 1 đề cương Nghị định.

Công tác kế hoạch Xây dựng cơ bản, dã hoàn thành đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng theo chỉ đạo của Bộ GTVT về công tác báo cáo, tổng hợp, xây dựng và điều chỉnh kế hoạch. Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2018.

 Năm 2018 là năm đầu tiên triển khai đấu thầu qua mạng đối với các dự án sử dụng các nguồn vốn nhà nước với mục tiêu tỷ lệ đấu qua mạng trên 50% số gói và trên 40% tổng vốn giao đã đấu qua mạng, cao hơn chỉ tiêu Bộ GTVT yêu cầu. Tổng số tiền tiết kiệm trên 204 tỷ đồng, đạt 3%. Công tác xây dựng văn bản QPPL có nhiều chuyển biến tốt nhằm quản lý hiệu quả các lĩnh vực.

 Về công tác tổ chức bộ máy: Đã xây dựng Đề án tinh gọn bộ máy hành chính và đổi mới hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập. Qua đó đã tinh gọn 38 đầu mối tổ chức các cấp trong toàn Tổng cục; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 35/2018/QĐ-TTg ngày 14/8/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

 Tổng cục Trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện chủ trì Hội nghị.

Xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT: Thường xuyên rà soát, phát hiện xử lý kịp thời các vị trí điểm đen, điểm mất ATGT trên các tuyến Quốc lộ; xây dựng đường cứu nạn, hốc cứu nạn, sáng tạo dùng tường hộ lan bằng lốp ô tô cũ tại đèo dốc nguy hiểm trên QL.6, QL12A, đèo Lò So – Đường HCM  để bảo đảm ATGT, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

 Khắc phục kịp thời thiệt hại do mưa, lũ gây ra trên tuyến Quốc lộ khu vực phía Bắc và miền Trung; do triều cường tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long với nhiều giải pháp hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo thông xe nhanh nhất.   

 Công tác quản lý dự án BOT: Kiểm tra, giám sát doanh thu tại các Trạm thu phí được thực hiện tích cực, liên tục, công khai, minh bạch, đem lại hiệu quả cao. Đặc biệt công tác xử lý các vướng mắc, bất cập, giảm giá tại các dự án BOT quyết liệt, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng dịch vụ.

 Áp dụng dịch vụ công mức độ 3 trong việc đổi GPLX quốc gia và mức độ 4 trong việc cấp GPLX quốc tế; đến nay đã cấp 78.098 GPLX quốc gia qua dịch vụ công mức độ 3 và 12.294 GPLX quốc tế qua dịch vụ công mức độ 4 được người dân đánh giá cao, đặc biệt là người dân sinh sống, học tập tại nước ngoài.

 Đưa vào sử dụng phần mềm (cấp độ 4) cấp, đổi giấy phép vận tải đường bộ quốc tế, giấy phép liên vận quốc tế cho 63 tỉnh, thành phố; đồng thời đưa 65 thủ tục thủ tục tham gia cơ chế một cửa quốc gia, một cửa Asean.

 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN báo cáo Tổng kết công tác năm 2018.

Dự án LRAMP: Đã hoàn thành kế hoạch thực hiện năm thứ hai trong 5 năm thực hiện. Mặc dù dự án có qui mô tương đối lớn, gồm nhiều công trình nhỏ lẻ, rải rác trên địa bàn vùng sâu, vùng xa của cả nước. Đến nay, đã đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân năm 2018 với giá trị hơn 1.700 tỷ đồng (của Hợp phần Cầu và Hợp phần tư vấn chung do Tổng cục ĐBVN là chủ đầu tư), hoàn thành xây dựng khoảng 900 cầu cầu và khởi công xây dựng 1420 cầu, so với kế hoạch của Hiệp định đạt khoảng 200% (vượt tiến độ), được Ngân hàng thế giới đánh giá cao.

 Công tác chăm lo đời sống công đoàn viên và công tác xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được quan tâm triển khai thiết thực, hiệu quả.
Tại Hội nghị, Phó tổng cục trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh các nhiệm vụ giải pháp trong năm 2019 như:  Hoàn thành công tác xây dựng văn bản QPPL; phối hợp với các cơ quan của Bộ, các Bộ, ngành để hoàn thiện hồ sơ đề xuất xây dựng Luật GTĐB trình Chính phủ; Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2016/NĐ-CP; Thực hiện việc rà soát các văn bản QPPL, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tuyên truyền phổ biến pháp luật....

 Công tác kế hoạch, theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện chiến lược, các qui hoạch, đề án, kế hoạch, phát hiện những bất cập, kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp. Trình Bộ GTVT 04 đề án Kết nối mạng giao thông các tỉnh khu vực: phía Bắc; miền Trung và Tây Nguyên; Đông Nam Bộ; Đồng bằng sông Cửu Long. Xây dựng Kế hoạch bảo trì đường bộ; Ứng dụng Hệ thống phần mềm PMS trong xây dựng cơ sở dữ liệu và lập Kế hoạch quản lý bảo trì đường bộ; Lựa chọn Nhà đầu tư dự án thu phí không dừng theo hình thức hợp đồng BOO.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trao tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2017 của Bộ GTVT  cho 2 đơn vị của Tổng cục 

 Công tác quản lý, bảo trì KCHT GTĐB, hoàn thành việc tổ chức lập kế hoạch bảo trì 2019; chuẩn bị xây dựng kế hoạch bảo trì 2020; Tập trung hoàn thiện Đề án về vốn bảo trì đến năm 2030; Tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng, trong đó đấu thầu qua mạng là chủ yếu đối với toàn bộ các dự án SCĐK trong kế hoạch bảo trì; Triển khai công tác bảo dưỡng thường xuyên; triển khai thi công sửa chữa các công trình đường bộ và các hoạt động kiểm định cầu đường, quan trắc cầu hầm theo kế hoạch giao bảo đảm tiến độ; Tăng cường giám sát kiểm tra quản lý chặt chẽ về Khối lượng, Chất lượng; Thực hiện các giải pháp để bảo đảm trật tư ATGT bao gồm các công việc chính: Tổ chức giao thông, phân luồng cho thi công, vận hành cầu phà đảm bảo an toàn thông suốt; Xóa các điểm đen theo kế hoạch giao..; Tổ chức đánh giá sự làm việc của toàn bộ hệ thống cầu, hầm, phà, cầu phao, ngầm tràn trước mùa lũ để có biện pháp sửa chữa khắc phục; kiểm tra trong và sau mùa lũ để xử lý nếu cần thiết; Lựa chọn công tác bảo dưỡng thường xuyện và quản lý đường bộ là khâu sẽ được tăng cường kiểm tra chất lượng, đổi mới công nghệ bảo dưỡng kiểu mẫu để thực hiện năm 2019. Hướng dẫn các địa phương quản lý và bảo trì đường giao thông địa phương, giao thông nông thôn. Có văn bản đôn đốc địa phương triển khai các đợt cao điểm về bảo đảm trật tự ATGT trong các dịp Lễ, Tết vv... và trong mùa mưa lũ.

 Công tác quản lý các dự án BOT, tiếp tục thực hiện quản lý các dự án BOT trong giai đoạn kinh doanh khai thác. Tổ chức rà soát, điều chỉnh phương án tài chính theo quy định tại Hợp đồng. Tổng hợp, báo cáo doanh thu dịch vụ sử dụng đường bộ và các chỉ tiêu tài chính; xử lý các bất cập tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, Nhà đầu tư và người sử dụng dịch vụ.

 Công tác ATGT; KSTTX, phòng chống thiên tai, Về phòng chống lụt bão: Thường trực đường dây nóng 24/24 giờ, theo dõi diễn biến về dự báo thời tiết, nắm bắt và xử lý kịp thời các sự cố về cầu đường khi mưa bão; Về xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT: Ưu tiên xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT trên quốc lộ; thường xuyên rà soát cập nhật những vị trí phát sinh; Về KSTTX: Tiếp tục thực hiện công tác KSTTX theo Chỉ thị 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 12885/KH-BGTVT của Bộ GTVT, Kế hoạch 6478/KH-TCĐBVN của Tổng cục ĐBVN;

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành GTVT cho ông Tô Nam Toàn - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế của Tổng cục ĐBVN

Công tác quản lý vận tải: Tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai các văn bản QLPL về hoạt động vận tải; Xây dựng phần mềm quản lý thông tin tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh; sửa đổi, bổ sung quy hoạch tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh theo định kỳ hàng năm; Tăng cường quản lý hoạt động vận tải, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải; triển khai kế hoạch hậu kiểm điều kiện KD vận tải kết hợp với kiểm tra công tác theo dõi, xử lý vi phạm từ dữ liệu từ thiết bị GSHT;  sử dụng có hiệu quả phần mềm xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, phần mềm quản lý bến xe khách phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải tại địa phương.

Tiếp tục phối hợp với các nước Lào, Trung Quốc để hoàn thiện và ban hành sổ tay hướng dẫn hoạt động vận tải ; tổ chức khảo sát các tuyến vận tải quốc tế Việt Nam – Lào, Việt Nam – Trung Quốc,  Việt Nam – Lào – Thái Lan; Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải qua lại biên giới theo Hiệp định GMS, Hiệp định Asean và các Hiệp định song phương khác nhằm thúc đẩy hoạt động kết nối, giao thương giữa Việt Nam với các nước trong khu vực. Tổ chức các Hội nghị thường niên về vận tải đường bộ với các nước Lào, Trung Quốc và Camphuchia; tham gia các hoạt động vận tải đa phương, song phương.

 Công tác quản lý phương tiện và người lái: Chuyển giao Bộ 600 Câu hỏi và phần mềm dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ cho các Sở GTVT và các cơ sở, trung tâm sát hạch lái xe trên toàn quốc; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cho đội ngũ sát hạch viên của các Sở GTVT tại 03 khu vực; Hướng dẫn, kiểm tra việc lắp đặt thiết bị giám sát thời gian học lý thuyết môn học pháp luật giao thông đường bộ tại các cơ sở đào tạo; lắp camera giám sát phòng sát hạch lý thuyết, sân sát hạch tại các trung tâm sát hạch và kết nối về Sở GTVT, Tổng cục ĐBVN; Xây dựng quy chuẩn thiết bị thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe của học viên lái xe; quy chuẩn thiết bị thiết bị mô phỏng để đào tạo và sát hạch lái xe; Thực hiện quản lý dữ liệu đăng ký, biển số xe máy chuyên dung và xe tập lái bằng phần mềm quản lý thống nhất toàn quốc; Xây dựng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để chuyển giao cho các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch; Phối hợp với Thanh tra Bộ GTVT, thanh tra các Sở GTVT, Cảnh sát giao thông trong việc cập nhật, quản lý vi phạm của người lái xe, kể cả GPLX bị tạm giữ; Thực hiện các nhiệm vụ và các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch, cấp đổi GPLX theo thẩm quyền.

 Công tác xây dựng cơ bản: Tiếp tục triển khai công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp và các gói thầu khác thuộc các dự án: Dự án LRAMP và các dự án quản lý bảo trì (Dự án sửa chữa, gia cường cầu trên các Quốc lộ; Dự án sửa chữa công trình đường bộ năm 2019 và một số dự án khác); Tăng cường hơn nữa công tác quản lý chất lượng các công trình, công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện sớm và phòng ngừa các sai sót trong thiết kế, trong thi công, giải quyết kịp thời những vướng mắc trên các công trường đang thi công, đảm bảo chất lượng và tiến độ các dự án, giải ngân theo kế hoạch được giao đối với các dự án đang thực hiện; Tiếp tục theo dõi các dự án đang triển khai thi công (Dự án VRAMP, Dự án LRAMP, Dự án công trình sửa chữa năm 2018) và thẩm định phê duyệt thiết kế và dự toán Dự án sửa chữa đường bộ năm 2019;Tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ công tác thực hiện các dự án do Tổng cục ĐBVN là Chủ đầu tư theo quy định để hoàn thành mục tiêu thực hiện, giải ngân theo kế hoạch được giao;

Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT cho 4 tập thể thuộc Tổng cục .

Công tác Khoa học Công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế; Tiếp tục triển khai thực hiện hệ thống thu phí tự động không dừng trên toàn quốc, công tác kiểm định cầu; triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài sản đường bộ thuộc dự án VRAMP và LRAMP; dự án quản lý khai thác, giám sát dữ liệu thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ; Triển khai ứng dụng công nghệ 4.0 trong lĩnh vực GTVT đường bộ; Triển khai hệ thống ISO 9001-2015 tại cơ quan Tổng cục và cho các cơ quan đơn vị trực thuộc Tổng cục; Triển khai công tác môi trường.

 Công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính: Rà soát sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định về phân cấp quản lý cán bộ, tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm cán bộ, thi đua khen thưởng, quản lý hồ sơ cán bộ, quy trình ISO, hướng dẫn triển khai thực hiện; Thực hiện kế hoạch tuyển dụng công chức; Thực hiện công tác đánh giá cán bộ, thi đua khen thưởng; triển khai công tác kê khai tài sản trong toàn Tổng cục; Giải quyết chế độ chính sách, nâng bậc lương, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; Công tác cải cách hành chính: Xây dựng kế hoạch CCHC năm 2019 và triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch. Tiếp tục đôn đốc các địa phương thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực vận tải đường bộ thông qua phần mềm dịch vụ công cấp độ 4.

Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT cho các cá nhân thuộc Tổng cục .

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ công chức, viên chức Tổng cục trong năm qua. Bộ trưởng khẳng định những đóng góp của Tổng cục ĐBVN đã góp phần quan trọng vào thành công chung của ngành GTVT trong năm 2018.

Bộ trưởng đánh giá trong năm 2018, Tổng cục Đường bộ đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ  tuy nhiên để năm 2019 thành công hơn nữa Tổng cục cần chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm như: vận hành tốt nhất hệ thống các tuyến đường đầu tư theo hình thức BOT hiện hữu, tiếp tục nghiên cứu đề xuất, báo cáo Bộ GTVT và các cơ quan liên quan giải quyết căn cơ các trạm BOT. Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam phải vận hành tốt nhất hệ thống đường BOT hiện hữu, tiếp tục nghiên cứu đề xuất, báo cáo Bộ GTVT và các cơ quan liên quan giải quyết căn cơ các trạm BOT. “Hiện nay còn hơn 16.000km đường bộ quá hạn trung, đại tu. Cơ quan chức năng phải tích cực hơn nữa trong đánh giá thực trạng để đề xuất, báo cáo Chính phủ bố trí kinh phí sửa chữa, để mỗi đoạn đường không trở thành “cung đường ám ảnh” với bất cứ ai”.

Bộ trưởng cũng cho rằng, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang quản lý một khối tài sản “khổng lồ” từ đường quốc lộ, cao tốc đến hệ thống cầu. Công tác duy tu sửa chữa cần phải tập trung hơn nữa. “Nếu công tác duy tu không kịp thời, “mạch máu” phát triển kinh tế sẽ bị gián đoạn”, Bộ trưởng nói và cho rằng, hiện tại còn hơn 16.000km đường bộ quá hạn trung, đại tu. Cơ quan chức năng phải tích cực hơn nữa trong đánh giá thực trạng để đề xuất, báo cáo Chính phủ bố trí kinh phí sửa chữa, để mỗi đoạn đường không trở thành “cung đường ám ảnh” với bất cứ ai.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, thời gian qua, lượng phương tiện ngày càng gia tăng, hoạt động vận tải diễn biến phức tạp giữa các loại hình truyền thống và công nghệ, tuy nhiên Tổng cục Đường bộ VN đã phát huy được vai trò quản lý Nhà nước, cơ bản đảm bảo trật tự, chất lượng của mạng lưới giao thông đường bộ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trao tặng 30 phần quà trị giá 104 triệu đồng của Quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam.

Tuy vậy, theo Bộ trưởng Thể, năm 2019, Tổng cục cần chỉ đạo quyết liệt các đơn vị rà soát, tập trung xóa bỏ các điểm đen TNGT. “Việc xóa bỏ điểm đen phải được xem là ưu tiên số 1. Đây là nhiệm vụ mang tính nhân văn cao cả, biết mà không khắc phục ngay là có lỗi với dân. Các Sở GTVT phải chủ động kiểm tra, phát hiện phối hợp với Tổng cục loại bỏ những điểm đen nguy hiểm. Năm 2019, chúng ta phải phấn đấu xóa bỏ tất cả các điểm đen hiện hữu”, Bộ trưởng chỉ đạo.

Liên quan đến vụ TNGT nghiêm trọng tại Long An, Bộ trưởng cho rằng, thời gian tới cần nghiên cứu lại quy trình sát hạch lái xe. Trong đó, phần lý thuyết phải tăng độ khó. Tất cả các lái xe khi ra đường phải vững vàng nghiệp vụ, tư cách đạo đức tốt, chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ, tăng thời lượng giáo trình để lái xe có thể hiểu hết các vấn đề cơ bản của Luật Giao thông.  Bộ trưởng cho rằng, công tác tổ chức thi phải công khai minh bạch để cấp bằng. Những đối tượng không đáp ứng yêu cầu, phải kiên quyết loại. "Phải có từng hạng bằng cho từng loại xe, thi bằng lái lên những loại xe container, xe quá khổ quá tải thì trình độ năng lực phải thật tốt, đảm bảo vận hành an toàn cho người tham gia giao thông. Quản lý thi sát hạch đúng quy định thì xã hội sẽ vỗ tay hoan hô. Còn nếu để tài xế gây hậu quả nghiêm trọng như ở Long An vừa qua, chết bao nhiêu người là lỗi lớn của chúng ta, lương tâm chúng ta sẽ phải suy xét lại", Bộ trưởng yêu cầu.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trao tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc của Bộ GTVT cho 2 đơn vị và danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành GTVT cho 1 cá nhân của Tổng cục Đường bộ VN.

Ông Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT cho 4 tập thể và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN Nguyễn Văn Huyện trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT cho 10 cá nhân thuộc Tổng cục Đường bộ VN đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trao tặng 30 phần quà trị giá 104 triệu đồng của Quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam cho công nhân lao động khó khăn thuộc Tổng cục Đường bộ VN nhân dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019.

khánh Hồng

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá