Thứ tư ngày 21 tháng 8 năm 2019 | 15:51

Tổng cục ĐBVN công bố doanh thu, lưu lượng các dự án BOT 6 tháng đầu năm 2019

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố thông tin về doanh thu, lưu lượng các dự án BOT tháng 6, Quý II và 6 tháng đầu năm.

Ảnh minh họa.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt nam, Tổng số sự án đang thu phí là 61 Dự án. Số thu tháng 6 là 1.159.384 triệu đồng với 22.436 lượt.

Trong Quý II năm 2019, có số thu là 3.445.749 triệu đồng với  67.334.700 lượt, trong đó tháng 4 số thu 1.165.019 triệu đồng với 22.667.602 lượt; tháng 5 có số thu1.121.345 triệu đồng với 22.230.868 lượt; tháng 6 có số thu 1.159.384 triệu đồng với 22.436.230 lượt.

Như vậy tổng số thu Quý I, Quý II năm 2019 là 6.825.360 triệu đồng với 135.362.016 lượt trong đó Quý I là 3.379.611 triệu đồng với 68.027.316 lượt; Quý II 3.445.749 triệu đồng với 67.334.700 lượt.

Tổng  cục Đường bộ Việt Nam cho biết công tác giám sát và kiểm tra các dự án BOT trên phạm vi toàn quốc sẽ  tiếp tục được duy trì  thực hiện theo thẩm quyền được giao.

Tùng Lâm

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá