Thứ hai ngày 16 tháng 9 năm 2019 | 9:13

Kiểm tra, rà soát thông tin cá nhân ghi trong Phiếu đăng ký dự tuyển công chức Tổng cục ĐBVN năm 2018

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa ra thông báo về việc kiểm tra, rà soát thông tin cá nhân ghi trong Phiếu đăng ký dự tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2018.

Trên cơ sở Phiếu đăng ký dự tuyển công chức của người đăng ký dự tuyển và kết quả cuộc họp của Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam ngày 10/9/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thông báo: 

1. Đối với những người đăng ký dự tuyển có tên trong danh sách tại Phụ lục 1 kèm theo Thông báo này kiểm tra lại các thông tin liên quan đến cá nhân mình, nếu thông tin có sự nhầm lẫn, kịp thời thông báo về Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam (qua Vụ Tổ chức – Hành chính, số điện thoại: 0243.8.571.643) để xem xét, đính chính trước ngày 18/9/2019. Sau thời gian này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam không chịu trách nhiệm về những sai sót (nếu có) của người đăng ký dự tuyển. 

 2. Đối với những người đăng ký dự tuyển có tên trong danh sách tại Phụ lục 2 kèm theo Thông báo này:

a) Trường hợp Phiếu đăng ký dự tuyển đã kê khai trình độ đào tạo nhưng chưa đầy đủ thông tin (ngành đào tạo; số hiệu, ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ; không ghi rõ được cấp văn bằng, chứng chỉ hay chứng nhận), phải nộp Phiếu đăng ký dự tuyển khác ghi đầy đủ thông tin còn thiếu (không kê khai lại những thông tin đã kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển trước đó).

b) Trường hợp Phiếu đăng ký dự tuyển chưa kê khai trình độ ngoại ngữ, tin học hoặc đã kê khai trình độ ngoại ngữ, tin học nhưng đơn vị cấp chứng chỉ không thuộc danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nêu tại Công văn số 538/QLCL-QLVBCC ngày 20/5/2019 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (đăng kèm theo Thông báo), phải nộp Phiếu đăng ký dự tuyển khác để làm rõ thông tin về trình độ ngoại ngữ, tin học hoặc kê khai văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học khác được cấp (nếu có) để Hội đồng thi tuyển công chức xem xét với điều kiện văn bằng, chứng chỉ theo Thông báo tuyển dụng của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và được cấp trước ngày 21/8/2019 (ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi công chức).

c) Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển nêu tại Điểm a, Điểm b Khoản này: 

- Thời hạn tiếp nhận: Từ ngày 16/9/2019 đến hết ngày 18/9/2019 (sáng từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút).

- Địa điểm tiếp nhận: Phòng 305, tầng 3, trụ sở Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Ô D20 đường Tôn Thất Thuyết, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; điện thoại: 0243.8.571.643); có thể gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính (thời hạn tính theo dấu bưu điện nơi gửi).

Hết thời hạn trên, nếu người dự tuyển không thực hiện theo yêu cầu nêu trên, Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ coi như người đó không đủ điều kiện dự thi. 

3. Người đăng ký dự tuyển có tên trong trong danh sách tại Phụ lục 3 kèm theo Thông báo này có trình độ đào tạo không phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển sẽ không được tham dự kỳ thi tuyển công chức. 

4. Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ ban hành Quyết định phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự thi, người không đủ điều kiện dự thi, niêm yết tại trụ sở đồng thời thông báo trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục theo quy định.

Xem phụ lục tại đây: 

/upload/20830/fck/files/TB%20273_r%C3%A0%20so%C3%A1t%20th%C3%B4ng%20tin.pdf

 

Khánh Hồng

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá