Thứ năm ngày 16 tháng 1 năm 2020 | 8:13

Số lượng đơn phúc khảo bài thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức Tổng cục ĐBVN năm 2018

Từ 30/12/2019 đến hết ngày 13/01/2020, Hội đồng thi tuyển công chức đã nhận được 5 đơn phúc khảo bài thi của các thí sinh

Thực hiện Thông báo số 396/TB-TCĐBVN ngày 30/12/2019 của Hội đồng thi tuyển công chức về điểm thi vòng 2, điểm ưu tiên, danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2018; trong các ngày từ 30/12/2019 đến hết ngày 13/01/2020, Hội đồng thi tuyển công chức đã nhận được 05 đơn phúc khảo bài thi của các thí sinh sau:

1.    Dương Công Quốc Công, số báo danh C018, mã vị trí tuyển dụng CV17;

2.    Đỗ Đức Cường, số báo danh C021, mã vị trí tuyển dụng CV16;

3.    Nguyễn Cao Kỳ, số báo danh C057, mã vị trí tuyển dụng CV28;

4.    Đỗ Xuân Trường, số báo danh C111, mã vị trí tuyển dụng CV28;

5.    Trần Trí Tùng, số báo danh C119, mã vị trí tuyển dụng CV1.

Hội đồng thi tuyển công chức sẽ thành lập Ban chấm phúc khảo và tổ chức chấm phúc khảo bài thi, thông báo công khai theo quy định.
Thông báo này được niêm yết công khai tại Trụ sở Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Trụ sở các Cục Quản lý đường bộ và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng cục http://www.drvn.gov.vn và trang duongbo.vn.

PV

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá