Thứ năm ngày 16 tháng 1 năm 2020 | 15:19

Đảng ủy Tổng cục ĐBVN tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 16/1, Đảng ủy Tổng cục ĐBVN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, trọng tâm là “Tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Đồng chí Nguyễn Văn Huyện, Bí Thư Đảng ủy,Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục ĐBVN cho biết:  với phương châm hành “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục lần thứ II ”. Năm 2019, Tập thể BCH, Ban TV Đảng ủy luôn đoàn kết, thống nhất cao; duy trì đầy đủ sinh hoạt định kỳ; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban TV Đảng ủy và đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN. Ban hành kịp thời nhiều chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết phù hợp có tính hiệu lực, hiệu quả cao.

Ngay từ đầu năm, Ban chấp hành Đảng ủy Tổng cục đã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu. Công tác xây dựng Đảng đã được Đảng ủy triển khai đồng bộ trên cả ba mặt trận tư tưởng, chính trị và tổ chức thực hiện đạt được kết quả tốt, công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều tiến bộ, tổ chức bộ máy và cán bộ các cấp được tiếp tục củng cố, kiện toàn, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được chú trọng và thực hiện có hiệu quả, hoạt động dân vận được quan tâm, phát huy hiệu quả, dân chủ ở cơ sở được mở rộng và phát huy tốt hơn, các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc được triển khai đồng bộ nên đã giữ vững được khối đoàn kết thống nhất, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đóng vai trò quan trọng vào kết quả hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2019 của Tổng cục ĐBVN.

Đồng thời, triển khai thực hiện Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 30/01/2019 của Đảng ủy Bộ GTVT về chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với tinh thần “Quyết liệt cải cách vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp”.

Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục trình bày báo cáo tổng kết tại Hội nghị.

Tổ chức tổng kết Nghị quyết chuyên đề số 33-NQ/ĐU về “Tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức đảng đối với công tác đấu thầu bảo trì hệ thống quốc lộ” và số 05-NQ/ĐU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác an toàn giao thông và kiểm soát tải trọng xe”. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 03-NQ/ĐU, ngày 11/01/2019 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. 

Thực hiện 6 hội nghị Ban Chấp hành, 19 hội nghị Ban Thường vụ, ban hành 25 Nghị quyết (có 1 nghị quyết chuyên đề), 27 Quyết định (đặc biệt là quyết định ban hành chức năng nhiệm vụ của các Ban tham mưu), 167 công văn, 8 Chương trình, 13 Kế hoạch, 4 Tờ trình, 48 báo cáo, 40 Thông báo.

Kết nạp 16 đảng viên, chuyển chính thức 35 đảng viên; chuyển đi 57 đảng viên, chuyển đến 9 đảng viên, cho ra khỏi đảng 4 đảng viên, đề nghị tặng 9 huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, phát 69 thẻ đảng viên, cấp 287 Mã số lý lịch đảng viên.

Năm 2019, toàn Đảng bộ Tổng cục tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong từng cơ quan, đơn vị và toàn ngành đường bộ. Đã hoàn thành việc đấu thầu quản lý- bảo dưỡng thường xuyên đối với toàn bộ hệ thống Quốc lộ, trong đó đấu thầu qua mạng trên 50% số gói thầu (vượt chỉ tiêu Bộ GTVT quy định là 30% số lượng gói thầu quy mô nhỏ) và trên 40% tổng chi phí, kinh phí tiết kiệm sau đấu thầu là 112,62 tỷ đồng (3,3% tổng kinh phí);

Năm 2019, dù có chậm trễ được giao kế hoạch chi nhưng đã thực hiện đạt mục tiêu đấu thầu qua mạng 100% số gói thầu (trừ các gói thầu sửa chữa đột xuất, tư vấn và kiểm toán có giá trị dưới 500 triệu đồng), kết quả giải ngân đạt trên 98% kế hoạch vốn được giao.

Từ năm 2016 đến nay đã xử lý kịp thời 1.025 điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, sơn kẻ 11.200km vạch sơn đường, thay thế, điều chỉnh 18.500 cụm biển báo hiệu đường bộ, sửa chữa bổ sung 245km hộ lan phòng hộ, xây dựng 28 đường cứu nạn; Công tác kiểm tra tải trọng xe được thực hiện liên tục, rộng khắp, kiên trì đã góp phần làm giảm số lượng xe vi phạm quá tải xuống còn 10,8% lượt xe kiểm tra.

Năm 2019, đã xóa 100% điểm đen và xử lý nhiều điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; Tai nạn giao thông đường bộ giảm sâu cả 3 tiêu chí là 17.626 vụ (so với 2018 giảm 939 vụ, 5,06%), 7.624 người chết (so với 2018 giảm 587 người, 7,15%) và 13.624 người bị thương (so với 2018 giảm 934 vụ, 6,42%), đặc biệt tiêu chí số người chết bằng với năm 2000 trong khi số phương tiện giao thông tăng gấp 6 lần.

Toàn cảnh Hội nghị.

Triển khai xây dựng khung kiến trúc Chính phủ điện tử; dịch vụ công mức độ 4 thực hiện cơ chế hải quan 1 cửa quốc gia đối với dịch vụ cấp, đổi GPKD vận tải quốc tế bằng xe ô tô; dịch vụ công mức độ 3 đổi GPLX quốc gia, mức độ 4 cấp GPLX quốc tế trên Công dịch vụ công quốc gia (khai trương ngày 09/12/2019); phần mềm kết nối dữ liệu 66 TTP trên toàn quốc về Tổng cục để giám sát; đưa vào hoạt động bộ phận Một cửa và tham gia vào Trục liên thông văn bản của Chính phủ; Xây dựng giải pháp giao thông thông minh trên nền bản đồ số, CSDL đường bộ (dự án JICA phase II), CSDL QL tài sản đường bộ (dự án VRAMP), CSDL QL tài sản đường bộ địa phương (dự án LRAMP); thí điểm trạm KSTTX sử dụng cân động tốc độ cao trên QL5 (công nghệ Nhật Bản); Thí điểm, ứng dụng nhiều công nghệ mới vào quản lý bảo trì và an toàn đường bộ (tăng số lượng dự án bảo trì áp dụng công nghệ cào bóc tái chế, công nghệ BTN ấm, BTXM tính năng cao, vật liệu Carboncor Asphalt, BTN nguội chịu nước, neo đất SEEE…), ứng dụng nhiều phần mềm vào quản lý, giám sát chất lượng hiện trường...


Đồng chí Nguyễn Văn Huyện trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho các đảng viên.

Trong công tác xây dựng Đảng, năm 2019, Đảng ủy Tổng cục đã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu. Công tác xây dựng Đảng đã được triển khai đồng bộ trên cả ba mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức đạt nhiều kết quả quan trọng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều tiến bộ, tổ chức bộ máy và cán bộ các cấp được tiếp tục củng cố, kiện toàn, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được chú trọng và thực hiện có hiệu quả, hoạt động dân vận được quan tâm, dân chủ ở cơ sở được mở rộng và phát huy tốt hơn, các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc được chấp hành nghiêm túc, góp phần giữ vững khối đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Năm 2019, Đảng ủy Tổng cục ĐBVN định hướng hàng tháng kịp thời nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ GTVT và Đảng ủy TCĐBVN, các nội dung bám sát thực tiễn nhiệm vụ của Tổng cục, đơn vị.

Ban hành và thực hiện Chương trình hành động số 66-CTr/ĐU, ngày 14/02/2019 của Đảng ủy Tổng cục về quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kế hoạch số 67-KH/ĐU, ngày 15/02/2019 của Đảng ủy Tổng cục về triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 “Về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết TW 9, 10, 11 (khóa XII), đặc biệt là hoàn thành việc bố trí, sắp xếp lại hệ thống tổ chức của Tổng cục được cán bộ, đảng viên, công chức… ủng hộ, vui vẻ chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức.
Đồng chí Nguyễn Văn Huyện trao giấy khen cho các tập thể trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Đồng chí Nguyễn Văn Huyện, Bí thư, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN tặng giấy khen của Đảng ủy Bộ cho cá nhân và tập thể 5 năm liền đạt thành tích xuất sắc và tập thể trong sạch vững mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Huyện, Bí Thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN đã thay mặt Lãnh đạo Tổng cục ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của các tập thể, cá nhân tiêu biểu của Đảng ủy Tổng cục trong thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Văn Huyện yêu cầu Đảng ủy phải tiếp tục tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng, các Nghị quyết của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ, các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Bộ cũng như Tổng cục tạo sự đồng thuận để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2020.

Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục ĐBVN trao giấy khen của Tổng cục trưởng cho các cá nhân có thành tích xuât sắc trong năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Huyện cũng yêu cầu Đảng ủy Tổng cục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, cấp uỷ và UBKT các cấp chủ động xây dựng và thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020. Thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, tiếp tục thực hiện Tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong Đảng bộ Tổng cục; nâng cao hơn nữa chất lượng kiểm tra, giám sát.

Tại Hội nghị, Ban thường vụ Đảng ủy Tổng cục đã trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho các đảng viên và Tặng giấy khen của Ban chấp hành Đảng bộ cho các đảng viên và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đảng năm 2019.


Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN trao giấy khen của Tổng cục trưởng cho các cá nhân có thành tích xuât sắc trong năm 2019.

N.T

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá