Thứ tư ngày 22 tháng 1 năm 2020 | 7:44

Kết quả chấm phúc khảo bài thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức Tổng cục ĐBVN năm 2018

Chiều 21/1 Tổng cục ĐBVN đã thông báo về kết quả chấm phúc khảo bài thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức Tổng cục ĐBVN năm 2018.

Theo đó, Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Thực hiện các Quyết định của Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam: Số 2332/QĐ-TCĐBVN ngày 19/7/2019 ban hành Kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2018; số 2862/QĐ-TCĐBVN ngày 28/8/2019 về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức năm 2018;

Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức thi vòng 2, chấm thi, nhận đơn phúc khảo bài thi của thí sinh. Sau khi chấm phúc khảo bài thi, Hội đồng thi tuyển công chức thông báo kết quả như sau:

  • Tổng số bài thi chấm phúc khảo: 05 bài.
  • Kết quả chấm phúc khảo:
  • + Có 03 bài thi có điểm phúc khảo chênh lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 2,5 điểm trở lên, được điều chỉnh điểm theo quy định.
  • + Có 02 bài thi có điểm phúc khảo chênh lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) dưới 2,5 điểm, giữ nguyên như điểm chấm đợt đầu theo quy định.

Thông báo này được niêm yết công khai tại Trụ sở Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng cục và gửi cho các thí sinh có đơn đề nghị phúc khảo qua đường bưu điện theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký khi dự thi./.

Xem kết quả chấm phúc khảo bài thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức Tổng cục ĐBVN năm 2018 tại đây.

Theo TTXVN

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá