Thứ sáu ngày 27 tháng 3 năm 2020 | 15:27

Chi bộ Vụ Kế hoạch đầu tư tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022

Sáng nay  (27/3), tại trụ sở Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Chi bộ Vụ Kế hoạch đầu tư thuộc Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Báo cáo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí Thư, Phó vụ trưởng Vụ KHĐT nhiệm kỳ 2017-2020 cho biết: trong nhiệm kỳ, chi bộ đã tham mưu xây dựng và trình Bộ GTVT các chiến lược, quy hoạch,đề án đáp ứng yêu cầu, tiến độ, đồng thời phối hợp giải trình với các cơ quan liên quan về các quy hoạch, đề án được giao, như: Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì quốc lộ giai đoạn 2020 – 2030; 4 đề án kết nối mạng giao thông các tỉnh khu vực: Miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, Đông Nam Bộ; Đồng bằng song Cửu Long…

Chỉ đạo tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao đối với các chiến lược, quy hoạch, đề án như: Tổng hợp, báo cáo Bộ GTVT về thực hiện chiến lược phát triển giao thông nông thôn; trình Bộ phê duyệt đề cương và dự toán lập điều chính Chiến lược phát triển giao thông nông thôn; báo cáo Bộ về điều chỉnh, bổ sung các tuyến quốc lộ mới nâng cấp vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ…

Đồng thời chỉ đạo thực hiện hoàn thành đúng tiến độ và bảm đảm chất lượng theo chỉ đạo của Bộ về công tác báo cáo, tổng hợp, xây dựng và điều chỉnh kế hoạch; theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn được giao. Cụ thể, năm 2017, giải ngân gần 3.000 tỷ đồng; năm 2018, giải ngân hơn 3.200 tỷ đồng, năm 2019, giải ngân hơn 1.840 tỷ đồng…

Trong công tác kế hoạch, đầu tư, Chi bộ đã triển khai và đôn đốc thực hiện kịp thời một số chỉ thị của Chính phủ, các Bộ về công tác kế hoạch và giải ngân vốn xây dựng cơ bản; đồng thời xây dựng, trình Bộ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các năm 2018, 2019, 2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 đúng quy định; đề xuất cơ chế huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển hạ tầng giao thông…

Trong nhiệm kỳ 2017 -2020, Chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Vụ, lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết của chi bộ đề ra, hoàn thành mực tiêu tổng quát và 100% các chỉ tiêu cụ thể; lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất của trên giao. Đảng viện trong chi bộ phát huy truyền thống đoàn kết, vai trò và trách nhiệm của người đảng viên, nhiệt tình và nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao; luôn gương mẫu, tự giác và có chí hướng phấn đấu hoàn thành bảo đảm chất lượng, tiến độ các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ do Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục giao.

Đồng chí Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí Thư, Phó vụ trưởng Vụ KHĐT.

Trong thực hiện công tác xây dựng Đảng, Chi bộ thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của BCH, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong các cuộc sinh hoạt Chi bộ định kỳ. 100% đảng viên trong Chi bộ đều tham gia đầy đủ, tích cực các buối học tập nghị quyết do Đảng bộ tố chức. Chi bộ đã ban hành đầy đủ Quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cấp ủy viên; xây dựng chương trình công tác và chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa và hàng năm theo quy định. Chi bộ giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng; nội dung sinh hoạt có sự chuẩn bị chu đáo; có sự phân công trong chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề; thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trên tinh thần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.  

Trong nhiệm kỳ 2020 -2022, Chi bộ tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối, các chương trình kế hoạch của Tổng cục ĐBVN, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2020 – 2022; phối hợp chặt chẽ giữa chi ủy với lãnh đạo vụ, giữa nhiệm vụ chính trị với công tác xây dựng Đảng đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là công tác tham mưu về kế hoạch, đầu tư cho lãnh đạo Tổng cục ĐBVN.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục đánh giá cao vai trò của Chi bộ Vụ Kế hoạch Đầu tư trong lãnh đạo toàn thể đảng viên, công chức của Vụ để hoàn thành chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng quản lý nhà nước về công tác kế hoạch, đầu tư.

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng chí Vũ Anh Tuấn yêu cầu Chi bộ Vụ tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng cấp trên; cấp ủy tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan và các tổ chức đoàn thể; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, trong cơ quan. Đồng thời duy trì sinh hoạt Chi bộ đều đặn hàng tháng, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hàng năm và thực hiện tốt việc thường xuyên tự kiểm tra, giám sát đảng viên trong Chi bộ theo quy định; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể...

Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cứ Ban chấp hành khóa mới.

Tại Đại hội, các đảng viên chính thức của Chi bộ đã bầu Chi ủy Vụ Kế hoạch đầu tư nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 3 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Chí Hiếu – Phó Vụ trưởng giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Trần Nguyên Huy - Phó Vụ trưởng giữ chức Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Văn Minh - Chuyên viên giữ chức Chi ủy viên.

N.T

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá