Thứ sáu ngày 10 tháng 1 năm 2014 | 16:50

Ban Quản lý dự án 3 thông báo mời thầu

Ban Quản lý dự án 3 thông báo mời thầu, gói thầu xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường để đảm bảo ATGT đoạn Km 186-Km226 QL.6, tỉnh Sơn La.

Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án 3.
 
Tên gói thầu: Xây dựng công trình.
 
Tên dự án:  Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường để đảm bảo ATGT đoạn Km 186-Km226 QL.6, tỉnh Sơn La.
 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ trung ương.
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 
Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00' ngày 21/01/2014 đến trước 09 giờ 00' ngày 06/02/2014 (trong giờ hành chính).
 
Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý dự án 3 - Địa chỉ: Tổ 23, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
 
Điện thoại: 043.643.3939    Fax: 043.643.6572
 
Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).
 
Địa chỉ nhận HSDT: Ban Quản lý dự án 3 - Địa chỉ: Tổ 23, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
 
Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00', ngày 06 tháng 02 năm 2014.
 
Bảo đảm dự thầu: Giá trị 240.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).
 
Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của ngân hàng. Bảo lãnh phải do một Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đảm bảo nội dung quy định tại mẫu quy định trong HSMT và phải có chữ ký hợp lệ (Bảo lãnh phải do người đứng đầu ngân hàng ký, nếu khác thì phải có ủy quyền hoặc tài liệu chứng minh sự hợp lệ của người ký).
 
HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00' (giờ Việt Nam), ngày 6/02/2014, tại Ban Quản lý dự án 3 - Địa chỉ: Tổ 23, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
 
Ban Quản lý dự án 3 kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
 

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :