Thứ năm ngày 18 tháng 4 năm 2019 | 15:4

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa đột xuất hư hỏng cầu Yên Vĩ (Km16+728), cầu Đào Xá (Km28+847), cầu Xuân Ổ (Km29+991), đường Nội Bài - Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Tên Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa đột xuất hư hỏng cầu Yên Vĩ (Km16+728), cầu Đào Xá (Km28+847), cầu Xuân Ổ (Km29+991), đường Nội Bài - Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Bên mời thầu:  Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh.
Tên chủ đầu tư : Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh.
Phân loại :Dự án đầu tư phát triển.
Trạng thái quyết định: Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư.
Ngày phê duyệt: 05/04/2019.
Số hiệu QĐ phê duyệt KHLCNT: 813/QĐ-TCĐBVN ngày 05/4/2019.
Tổng mức đầu tư :4.986.888.000 VND.
 
Gói thầu số 1: 
Lĩnh vực lựa chọn nhà thầu: Xây lắp.
Tên gói thầu: Thi công công trình sửa chữa đột xuất hư hỏng cầu Yên Vĩ (Km16+728), cầu Đào Xá (Km28+847), cầu Xuân Ổ (Km29+991), đường Nội Bài - Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Giá gói thầu:4.230.415.000 đồng.
Chi tiết nguồn vốn:Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.
Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng; Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 4/2019.
Loại hợp đồng:Trọn gói.
Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày.
 
Gói thầu số 2: 
Lĩnh vực lựa chọn nhà thầu: Tư vấn
Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công công trình sửa chữa đột xuất hư hỏng cầu Yên Vĩ (Km16+728), cầu Đào Xá (Km28+847), cầu Xuân Ổ (Km29+991), đường Nội Bài - Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Giá gói thầu:130.283.000 đồng.
Chi tiết nguồn vốn:Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.
Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng.
Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 4/2019.
Loại hợp đồng:Trọn gói.
Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ dự án.
 
 
 

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá