Thứ sáu ngày 3 tháng 5 năm 2019 | 10:41

Cục Quản lý đường bộ II thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Cục Quản lý đường bộ II thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Sửa chữa các cầu Đôi Km482+106; Cao Km561+300; Đá Hát Km577+870; Khe Lau Km579+411; Thanh Trạng Km582+940; Khe Lũy Km585+503; Khe Bò Km592+085 Quốc lộ 1, tỉnh Hà Tĩnh.

Bên mời thầu: Cục Quản lý đường bộ II.
Địa chỉ: Số 58 Phan Đăng Lưu – Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: (0238) 3844805, (0238) 3833748  Fax: (0238) 3844439.

Tên KHLCNT: Sửa chữa các cầu Đôi Km482+106; Cao Km561+300; Đá Hát Km577+870; Khe Lau Km579+411; Thanh Trạng Km582+940; Khe Lũy Km585+503; Khe Bò Km592+085 Quốc lộ 1, tỉnh Hà Tĩnh.
Trạng thái quyết định:  Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư.
Ngày phê duyệt:  24/04/2019.
Số hiệu Quyết định phê duyệt KHLCNT:  938/QĐ-TCĐBVN.
Tổng mức đầu tư:  3.799.098.000 VND.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá