Thứ sáu ngày 3 tháng 5 năm 2019 | 12:6

Cục Quản lý đường bộ II thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Cục Quản lý đường bộ II thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Sửa chữa vạch sơn phân làn đoạn Km657+00 - Km663+900; Gia cố lề dưới chân hộ lan mềm đoạn Km595+00 - Km597+549 (đoạn đèo Ngang) Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Bình.

Bên mời thầu: Cục Quản lý đường bộ II.
Địa chỉ: Số 58 Phan Đăng Lưu – Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: (0238) 3844805, (0238) 3833748  Fax: (0238) 3844439.
Tên KHLCNT: Sửa chữa vạch sơn phân làn đoạn Km657+00 - Km663+900; Gia cố lề dưới chân hộ lan mềm đoạn Km595+00 - Km597+549 (đoạn đèo Ngang) Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Bình.
Trạng thái quyết định:  Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư.
Ngày phê duyệt:  24/04/2019.
Số hiệu Quyết định phê duyệt KHLCNT:  939/QĐ-TCĐBVN.
Tổng mức đầu tư: 2.095.485.000 VND.

 

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá