Thứ ba ngày 7 tháng 5 năm 2019 | 10:33

Ban quản lý dự án vốn sự nghiệp kinh tế giao thông - Sở GTVT Nghệ An thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Ban quản lý dự án vốn sự nghiệp kinh tế giao thông -  Sở GTVT Nghệ An thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án  Sửa chữa hệ thống an toàn giao thông, Quốc lộ 48, tỉnh Nghệ An.

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án vốn sự nghiệp kinh tế giao thông - Sở Giao thông vận tải Nghệ An.

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Nghệ An.

Tên KHLCNT:  Sửa chữa hệ thống an toàn giao thông, Quốc lộ 48, tỉnh Nghệ An.

Trạng thái quyết định:  Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư.

Ngày phê duyệt:  04/5/2019.

Số hiệu Quyết định phê duyệt KHLCNT:  1209/QĐ-TCĐBVN

Tổng mức đầu tư: :    2.000.000.000 VND

Số gói thầu: 02.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá