Thứ ba ngày 7 tháng 5 năm 2019 | 15:56

Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Sửa chữa rãnh thoát nước dọc đoạn Km119+400-Km119+650, trang thiết bị ATGT đoạn Km126+000- Km139+000, Quốc lộ 37B-tỉnh Hà Nam.

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam.

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam.

Tên KHLCNT: Sửa chữa rãnh thoát nước dọc đoạn Km119+400-Km119+650, trang thiết bị ATGT đoạn Km126+000- Km139+000, Quốc lộ 37B-tỉnh Hà Nam.

Trạng thái quyết định: Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư.

Ngày phê duyệt: 04/5/2019.

Số hiệu Quyết định phê duyệt KHLCNT: 1212/QĐ-TCĐBVN.

Tổng mức đầu tư: : 1.100.000.000 VND.

Số gói thầu: 02.

Tags: hà nam,

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá