Thứ hai ngày 13 tháng 5 năm 2019 | 11:5

Cục Quản lý đường bộ II thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Cục Quản lý đường bộ II thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo các nút giao đoạn Km17+800 - Km18+200 (trước đàn Nam Giao) Quốc lộ 49, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bên mời thầu: Cục Quản lý đường bộ II.
Địa chỉ: Số 58 Phan Đăng Lưu – Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: (0238) 3844805, (0238) 3833748  Fax: (0238) 3844439.
Tên KHLCNT: Cải tạo các nút giao đoạn Km17+800 - Km18+200 (trước đàn Nam Giao) Quốc lộ 49, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trạng thái quyết định:  Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư.
Ngày phê duyệt:  26/4/2019.
Số hiệu Quyết định phê duyệt KHLCNT: 1069/QĐ-TCĐBVN.
Tổng mức đầu tư: 3.184.246.000 đồng. (Ba tỷ, một trăm tám mươi tư triệu, hai trăm bốn mươi sáu nghìn đồng).

Số gói thầu: 04.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá