Thứ tư ngày 15 tháng 5 năm 2019 | 10:22

Cục Quản lý Đường bộ II thông báo mời thầu

Cục Quản lý Đường bộ II thông báo mời thầu công trình Sửa chữa rãnh thoát nước dọc đoạn Km1017+00 - Km1018+00 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Bình.

Bên mời thầu: Cục Quản lý Đường bộ II. 

Lĩnh vực: Xây lắp. 
 
Gói thầu: Xây lắp công trình.
 
Giá gói thầu: 1.404.488.000 đồng.

Nội dung chính của gói thầu: Sửa chữa rãnh thoát nước.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 2 tháng.

Tên dự án: Sửa chữa rãnh thoát nước dọc đoạn Km1017+00 - Km1018+00 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Bình.
 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ. Chỉ cho phép nhà thầu là Doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ tham gia dự thầu (theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014).

Thời gian đăng tải E-HSMT: Từ ngày 15/5/2019 đến trước 9h ngày 27/5/2019.

Thời gian chuẩn bị E-HSDT: Từ ngày 15/5/2019 đến trước 9h ngày 27/5/2019.

Thời điểm đóng thầu: 9h ngày 27/5/2019.

Phát hành E-HSMT: E-HSMT được đăng tại trên mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn). 

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá