Thứ tư ngày 15 tháng 5 năm 2019 | 14:28

Ban quản lý dự án vốn sự nghiệp - Sở GTVT Thừa Thiên Huế thông báo mời thầu

Ban quản lý dự án vốn sự nghiệp - Sở GTVT Thừa Thiên Huế thông báo mời thầu công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và lề đường đoạn Km68+000-Km73+500 Quốc lộ 49B, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án vốn sự nghiệp Sở GTVT Thừa Thiên Huế.
 
Tên gói thầu: Sửa chữa công trình đảm bảo giao thông (Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ tham gia đấu thầu).
 
Tên KHLCNT: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và lề đường đoạn Km68+000-Km73+500 Quốc lộ 49B, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
Lĩnh vực:  Xây lắp.
 
Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên.
 
Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và lề đường đoạn Km68+000-Km73+500 Quốc lộ 49B, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
Chi tiết nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.
 
Loại hợp đồng: Trọn gói.
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 
Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 Ngày.
 
Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.
 
Thời gian nhận E-HSDT: từ 9h18 ngày 15/05/2019 Đến 9h30 ngày 30/05/2019.
 
Phát hành E-HSMT: Miễn phí.
 
Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.
 
Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
Thời điểm đóng/mở thầu: 30/05/2019 - 09:30.
 
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.
 
Dự toán gói thầu: 2.649.903.000 VND (Hai tỷ sáu trăm bốn mươi chín triệu chín trăm lẻ ba nghìn đồng chẵn).
 
Số tiền bảo đảm dự thầu: 30.000.000 VND (Ba mươi triệu đồng chẵn).
 
Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá