Thứ tư ngày 15 tháng 5 năm 2019 | 14:41

Ban quản lý dự án vốn sự nghiệp - Sở GTVT Thừa Thiên Huế thông báo mời thầu

Ban quản lý dự án vốn sự nghiệp - Sở GTVT Thừa Thiên Huế thông báo mời thầu công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và lề đường đoạn Km12+600-Km16+000 Quốc lộ 49B, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án vốn sự nghiệp Sở GTVT Thừa Thiên Huế.
 
Tên gói thầu: Sửa chữa công trình đảm bảo giao thông.
 
Tên KHLCNT: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và lề đường đoạn Km12+600-Km16+000 Quốc lộ 49B, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
Lĩnh vực:  Xây lắp.
 
Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên.
 
Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và lề đường đoạn Km12+600-Km16+000 Quốc lộ 49B, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
Chi tiết nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.
 
Loại hợp đồng: Trọn gói.
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 
Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày.
 
Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.
 
Thời gian nhận E-HSDT: từ 08h23 ngày 15/05/2019 Đến 09h00 ngày 30/05/2019.
 
Phát hành E-HSMT: Miễn phí.
 
Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.
 
Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
Thời điểm đóng/mở thầu: 09h00 ngày 30/05/2019.
 
Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.
 
Dự toán gói thầu: 6.338.113.000 VND (Sáu tỷ ba trăm ba mươi tám triệu một trăm mười ba nghìn đồng chẵn).
 
Số tiền bảo đảm dự thầu: 90.000.000 VND (Chín mươi triệu đồng chẵn).
 
Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá