Thứ tư ngày 15 tháng 5 năm 2019 | 15:1

Cục Quản lý Đường bộ II thông báo mời thầu

Cục Quản lý Đường bộ II thông báo mời thầu công trình Sửa chữa nền, mặt đường hư hỏng cục bộ, rãnh thoát nước dọc đoạn Km52+00 - Km54+520 Quốc lộ 8, tỉnh Hà Tĩnh.

Bên mời thầu: Cục Quản lý Đường bộ II. 

Lĩnh vực: Xây lắp. 
 
Gói thầu: Xây lắp công trình.
 
Giá gói thầu: 10.584.090.000 đồng. (Bằng chữ: Mười tỷ, năm trăm tám mươi bốn triệu, không trăm chín mươi nghìn đồng).

Nội dung chính của gói thầu: Trên cơ sở mặt đường BTN hiện tại với bề rộng bề rộng mặt đường Bmặt = 12,5-13,5m qua khu vực thị trấn Sơn Tây, tiến hành sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường cũ, sau đó thảm 1 lớp bê tông nhựa C19 cấp phối mở rộng (BTNC 19 MR) dày 5cm; sửa chữa rãnh thoát nước dọc; hoàn thiện hệ thống ATGT.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng.

Tên dự án: Sửa chữa nền, mặt đường hư hỏng cục bộ, rãnh thoát nước dọc đoạn Km52+00 - Km54+520 Quốc lộ 8, tỉnh Hà Tĩnh.
 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng). 

Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

Thời gian đăng tải E-HSMT: Từ ngày 15/5/2019 đến trước 10h ngày 27/5/2019.

Thời gian chuẩn bị E-HSDT: Từ ngày 15/5/2019 đến trước 10h ngày 27/5/2019.

Thời điểm đóng thầu: 10h ngày 27/5/2019.

Phát hành E-HSMT: E-HSMT được đăng tại trên mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn). 

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá