Thứ tư ngày 15 tháng 5 năm 2019 | 15:8

Cục Quản lý Đường bộ II thông báo mời thầu

Cục Quản lý Đường bộ II thông báo mời thầu công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km561+00 - Km564+00; Km579+800 - Km580+300; Km583+00 - Km584+300; Km585+530 - Km587+00 Quốc lộ 1, tỉnh Hà Tĩnh.

Bên mời thầu: Cục Quản lý Đường bộ II. 

Lĩnh vực: Xây lắp. 
 
Gói thầu: Xây lắp công trình.
 
Giá gói thầu: 8.325.087.000 đồng. (Bằng chữ: Tám tỷ, ba trăm hai mươi lăm triệu, không trăm tám mươi bảy nghìn đồng.

Nội dung chính của gói thầu: Trên cơ sở nền mặt đường hiện tại, tiến hành sửa chữa các vị trí nền mặt đường BTXM, BTN bị hư hỏng cục bộ; bổ sung, sửa chữa hệ thống an toàn giao thông.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng.

Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km561+00 - Km564+00; Km579+800 - Km580+300; Km583+00 - Km584+300; Km585+530 - Km587+00 Quốc lộ 1, tỉnh Hà Tĩnh.
 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng). 

Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

Thời gian đăng tải E-HSMT: Từ ngày 15/5/2019 đến trước 10h ngày 27/5/2019.

Thời gian chuẩn bị E-HSDT: Từ ngày 15/5/2019 đến trước 10h ngày 27/5/2019.

Thời điểm đóng thầu: 10h ngày 27/5/2019.

Phát hành E-HSMT: E-HSMT được đăng tại trên mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn). 

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá