Thứ tư ngày 15 tháng 5 năm 2019 | 15:39

Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lào Cai thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lào Cai thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xử lý những vị trí đường cong bán kính nhỏ đoạn Km90+500 – Km129+550/QL.4D, tỉnh Lào Cai.

Bên mời thầu: Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lào Cai.

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai.

Hình thức thông báo: Đăng lần đầu.

Tên KHLCNT: Xử lý những vị trí đường cong bán kính nhỏ đoạn Km90+500 – Km129+550/QL.4D, tỉnh Lào Cai.

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Trạng thái quyết định: Đã có quyết định phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật.

Ngày phê duyệt: 18/01/2019.

Số hiệu QĐ phê duyệt KHLCNT: 1412/QĐ-TCĐBVN ngày 10/5/2019.

Tổng mức đầu tư: 12.099.022.000 VND.

Ngày đăng tải: 14/5/2019.

Số gói thầu: 4.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá