Thứ tư ngày 15 tháng 5 năm 2019 | 16:13

Cục Quản lý Đường bộ II thông báo mời thầu

Cục Quản lý Đường bộ II thông báo mời thầu công trình Sửa chữa các cầu Đặng Quang Km11+879, Rào Qua Km54+521, Trưng Km55+343 Quốc lộ 8, tỉnh Hà Tĩnh.

Bên mời thầu: Cục Quản lý Đường bộ II. 

Lĩnh vực: Xây lắp. 
 
Gói thầu: Xây lắp công trình.
 
Giá gói thầu: 2.624.482.000 đồng. (Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm hai mươi bốn triệu, bốn trăm tám mươi hai nghìn đồng).

Nội dung chính của gói thầu: Sửa chữa khe co giãn, lớp phủ mặt cầu, lan can tay vịn; bổ sung dầm ngang, sơn lại dầm thép liên hợp; sửa chữa mặt đường đầu cầu, sửa chữa gia cố chân khay, nón mố; bổ sung bậc lên xuống và sửa chữa, hoàn chỉnh hệ thống ATGT.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng.

Tên dự án: Sửa chữa các cầu Đặng Quang Km11+879, Rào Qua Km54+521, Trưng Km55+343 Quốc lộ 8, tỉnh Hà Tĩnh.
 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng). 

Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

Thời gian đăng tải E-HSMT: Từ ngày 15/5/2019 đến trước 10h ngày 27/5/2019.

Thời gian chuẩn bị E-HSDT: Từ ngày 15/5/2019 đến trước 10h ngày 27/5/2019.

Thời điểm đóng thầu: 10h ngày 27/5/2019.

Phát hành E-HSMT: E-HSMT được đăng tại trên mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn). 

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá