Thứ tư ngày 15 tháng 5 năm 2019 | 16:50

Cục Quản lý Đường bộ II thông báo mời thầu

Cục Quản lý Đường bộ II thông báo mời thầu công trình Sửa chữa các cầu Ngàn Trươi Km792+346; Khe Chẹt Km795+209; Khe Lù Km843+707; Sập Km850+282 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Bên mời thầu: Cục Quản lý Đường bộ II. 

Lĩnh vực: Xây lắp. 
 
Gói thầu: Xây lắp công trình.
 
Giá gói thầu: 2.312.424.000 đồng. (Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm mười hai triệu, bốn trăm hai mươi bốn nghìn đồng).

Nội dung chính của gói thầu: Sửa chữa khe co giãn, sơn lại lan can tay vịn, sửa chữa đường đầu cầu và sửa chữa hệ thống ATGT.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng.

Tên dự án: Sửa chữa các cầu Ngàn Trươi Km792+346; Khe Chẹt Km795+209; Khe Lù Km843+707; Sập Km850+282 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình.
 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng). 

Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

Thời gian đăng tải E-HSMT: Từ ngày 15/5/2019 đến trước 10h ngày 27/5/2019.

Thời gian chuẩn bị E-HSDT: Từ ngày 15/5/2019 đến trước 10h ngày 27/5/2019.

Thời điểm đóng thầu: 10h ngày 27/5/2019.

Phát hành E-HSMT: E-HSMT được đăng tại trên mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn). 

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá