Thứ năm ngày 16 tháng 5 năm 2019 | 11:2

Cục Quản lý Đường bộ II thông báo mời thầu

Cục Quản lý Đường bộ II thông báo mời thầu công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km47+00 - Km49+500; Sửa chữa rãnh dọc đoạn Km51+600 - Km51+720 (P); Km52+570 - Km52+820 (T); Sửa chữa tường hộ lan tôn sóng các đoạn Km54+00 - Km54+300 (T), Km56+800 - Km56+900 (P) Quốc lộ 46, tỉnh Nghệ An.

Bên mời thầu: Cục Quản lý Đường bộ II. 

Lĩnh vực: Xây lắp. 
 
Gói thầu: Xây lắp công trình.
 
Giá gói thầu:  4.430.931.000 đồng. (Bằng chữ: Bốn tỷ, bốn trăm ba mươi triệu, chín trăm ba mốt nghìn đồng chẵn).

Nội dung chính của gói thầu: Trên cơ sở nền mặt đường hiện tại, tiến hành sửa chữa mặt đường bị hư hỏng cục bộ, thảm tăng cường bằng BTNC19; Sửa chữa hệ thống rãnh dọc và hệ thống ATGT để bảo đảm an toàn giao thông đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác và tuổi thọ của tuyến đường.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng.

Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km47+00 - Km49+500; Sửa chữa rãnh dọc đoạn Km51+600 - Km51+720 (P); Km52+570 - Km52+820 (T); Sửa chữa tường hộ lan tôn sóng các đoạn Km54+00 - Km54+300 (T), Km56+800 - Km56+900 (P) Quốc lộ 46, tỉnh Nghệ An.
 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ. Chỉ cho phép nhà thầu là Doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ tham gia dự thầu (theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014). 

Thời gian đăng tải E-HSMT: Từ ngày 15/5/2019 đến trước 8h ngày 27/5/2019.

Thời gian chuẩn bị E-HSDT: Từ ngày 15/5/2019 đến trước 8h ngày 27/5/2019.

Thời điểm đóng thầu: 8h ngày 27/5/2019.

Phát hành E-HSMT: E-HSMT được đăng tại trên mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn).

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá