Thứ năm ngày 16 tháng 5 năm 2019 | 11:15

Cục Quản lý Đường bộ II thông báo mời thầu

Cục Quản lý Đường bộ II thông báo mời thầu công trình Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường đoạn Km750+200 - Km751+850; Km754+200 - Km757+600; Km763+200 - Km763+760 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An.

Bên mời thầu: Cục Quản lý Đường bộ II. 

Lĩnh vực: Xây lắp. 
 
Gói thầu: Xây lắp công trình.
 
Giá gói thầu: 9.360.569.000 đồng. (Bằng chữ: Chín tỷ, ba trăm sáu mươi triệu, năm trăm sáu mươi chín nghìn đồng chẵn).

Nội dung chính của gói thầu: Trên cơ sở nền mặt đường hiện tại, tiến hành sửa chữa mặt đường, sau đó thảm toàn mặt một số đoạn bằng lớp BTNC 19 dày 6cm; hoàn thiện hệ thống ATGT.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng.

Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường đoạn Km750+200 - Km751+850; Km754+200 - Km757+600; Km763+200 - Km763+760 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An.
 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ. 

Thời gian đăng tải E-HSMT: Từ ngày 15/5/2019 đến trước 8h ngày 27/5/2019.

Thời gian chuẩn bị E-HSDT: Từ ngày 15/5/2019 đến trước 8h ngày 27/5/2019.

Thời điểm đóng thầu: 8h ngày 27/5/2019.

Phát hành E-HSMT: E-HSMT được đăng tại trên mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn).

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá