Thứ năm ngày 16 tháng 5 năm 2019 | 11:18

Cục Quản lý Đường bộ II thông báo mời thầu

Cục Quản lý Đường bộ II thông báo mời thầu công trình Sửa chữa vạch sơn phân làn đoạn Km458+00 - Km467+00 (đoạn qua thành phố Vinh) Quốc lộ 1, tỉnh Nghệ An.

Bên mời thầu: Cục Quản lý Đường bộ II. 

Lĩnh vực: Xây lắp. 
 
Gói thầu: Xây lắp công trình.
 
Giá gói thầu: 2.321.202.000 đồng. (Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm hai mốt triệu, hai trăm linh hai nghìn đồng chẵn).

Nội dung chính của gói thầu: Trên cơ sở nền mặt đường hiện tại, tiến hành sơn lại các vạch sơn bị mờ để bảo đảm an toàn giao thông đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác cho đoạn tuyến.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 02 tháng.

Tên dự án: Sửa chữa vạch sơn phân làn đoạn Km458+00 - Km467+00 (đoạn qua thành phố Vinh) Quốc lộ 1, tỉnh Nghệ An.
 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ. Chỉ cho phép nhà thầu là Doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ tham gia dự thầu (theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014).

Thời gian đăng tải E-HSMT: Từ ngày 15/5/2019 đến trước 8h ngày 27/5/2019.

Thời gian chuẩn bị E-HSDT: Từ ngày 15/5/2019 đến trước 8h ngày 27/5/2019.

Thời điểm đóng thầu: 8h ngày 27/5/2019.

Phát hành E-HSMT: E-HSMT được đăng tại trên mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn).

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá