Thứ hai ngày 20 tháng 5 năm 2019 | 15:17

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 thông báo mời thầu

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 thông báo mời thầu gói Sửa chữa hư hỏng mặt đường các đoạn Km1143+270 - Km1143+800; Km1145+300 - Km1146+000; Km1147+690 - Km1148+000, Quốc lộ 1, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Bên mời thầu:Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3.

Tên KHLCNT: Sửa chữa hư hỏng mặt đường các đoạn Km1143+270 - Km1143+800; Km1145+300 - Km1146+000; Km1147+690 - Km1148+000, Quốc lộ 1, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình.

Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên.

Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa hư hỏng mặt đường các đoạn Km1143+270 - Km1143+800; Km1145+300 - Km1146+000; Km1147+690 - Km1148+000, Quốc lộ 1, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Chi tiết nguồn vốn:  Quỹ bảo trì đường bộ trung ương.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 18h24 ngày 18/05/2019 Đến 09h00 ngày 29/05/2019.

Phát hành E-HSMT:   Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Bình Định.

Thời điểm đóng/mở thầu: 09h00 ngày 29/05/2019.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 7.107.150.000 VND (Bảy tỷ một trăm lẻ bảy triệu một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá