Thứ hai ngày 20 tháng 5 năm 2019 | 15:19

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 thông báo mời thầu

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 thông báo mời thầu công trình Xử lý các đường cong nguy hiểm tại Km 35+800, Km 44+400, Km 55+00 và Km 57+850 Quốc lộ 14G, tỉnh Quảng Nam.

Bên mời thầu: Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3.
 
Tên KHLCNT: Xử lý các đường cong nguy hiểm tại Km 35+800, Km 44+400, Km 55+00 và Km 57+850 Quốc lộ 14G, tỉnh Quảng Nam.
 
Lĩnh vực:  Xây lắp.
 
Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình.
 
Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên.
 
Tên dự toán mua sắm: Xử lý các đường cong nguy hiểm tại Km 35+800, Km 44+400, Km 55+00 và Km 57+850 Quốc lộ 14G, tỉnh Quảng Nam.
 
Chi tiết nguồn vốn: Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.
 
Loại hợp đồng: Trọn gói.
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu.
 
Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 70 Ngày.
 
Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.
 
Thời gian nhận E-HSDT: từ 18h43 ngày 18/05/2019 Đến 08h30 ngày 29/05/2019.
 
Phát hành E-HSMT: Miễn phí.
 
Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.
 
Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Quảng Nam.
 
Thời điểm đóng/mở thầu: từ 08h30 ngày 29/05/2019.
 
Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.
 
Dự toán gói thầu: 1.671.450.000 VND (Một tỷ sáu trăm bảy mươi mốt triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).
 
Số tiền bảo đảm dự thầu: 22.000.000 VND (Hai mươi hai triệu đồng chẵn).
 
Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá