Thứ hai ngày 20 tháng 5 năm 2019 | 15:29

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 thông báo mời thầu

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 thông báo mời thầu công trình Sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn Km 1337 – Km 1340 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Nam.

 
Bên mời thầu: Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3.
 
Tên KHLCNT: Sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn Km 1337 – Km 1340 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Nam.
 
Lĩnh vực:  Xây lắp.
 
Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình.
 
Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên.
 
Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn Km 1337 – Km 1340 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Nam.
 
Chi tiết nguồn vốn: Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.
 
Loại hợp đồng: Trọn gói.
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 
Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 Ngày.
 
Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.
 
Thời gian nhận E-HSDT: từ 18h55 ngày 18/05/2019 Đến 09h00 ngày 29/05/2019.
 
Phát hành E-HSMT: Miễn phí.
 
Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.
 
Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Quảng Nam.
 
Thời điểm đóng/mở thầu: từ 09h00 ngày 29/05/2019.
 
Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.
 
Dự toán gói thầu: 7.946.160.000 VND (Bảy tỷ chín trăm bốn mươi sáu triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn).
 
Số tiền bảo đảm dự thầu: 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng chẵn).
 
Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá