Thứ hai ngày 20 tháng 5 năm 2019 | 15:34

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 thông báo mời thầu

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 thông báo mời thầu gói thầu Sửa chữa cống Km1368+400 và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km1372+350 – Km1372+550, Quốc lộ 1, tỉnh Khánh Hòa.

Bên mời thầu: Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3.

Tên KHLCNT: Sửa chữa cống Km1368+400 và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km1372+350 – Km1372+550, Quốc lộ 1, tỉnh Khánh Hòa.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình.

Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên.

Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa cống Km1368+400 và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km1372+350 – Km1372+550, Quốc lộ 1, tỉnh Khánh Hòa.

Chi tiết nguồn vốn: Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 70 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 19h45  ngày 18/05/2019 Đến 09h00 ngày 29/05/2019.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Khánh Hoà.

Thời điểm đóng/mở thầu: 09h00 29/05/2019.

Địa điểm mở thầu:  website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 1.676.280.000 VND (Một tỷ sáu trăm bảy mươi sáu triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 21.000.000 VND (Hai mươi mốt triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá