Thứ hai ngày 20 tháng 5 năm 2019 | 15:42

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 thông báo mời thầu

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 thông báo mời thầu gói thầu Sửa chữa hệ thống thoát nước dọc Km1463+950-Km1464+310 (TT) và Km1464+180-Km1464+785 (PT) QL.1, tỉnh Khánh Hòa.

Bên mời thầu: Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3.

Tên KHLCNT: Sửa chữa hệ thống thoát nước dọc Km1463+950-Km1464+310 (TT) và Km1464+180-Km1464+785 (PT) QL.1, tỉnh Khánh Hòa.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình.

Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên.

Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa hệ thống thoát nước dọc Km1463+950-Km1464+310 (TT) và Km1464+180-Km1464+785 (PT) QL.1, tỉnh Khánh Hòa.

Chi tiết nguồn vốn: Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 80 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 19h36 ngày 18/05/2019 đến 08h30 ngày 29/05/2019.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT:  website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Khánh Hoà.

Thời điểm đóng/mở thầu: 08h30 ngày 29/05/2019.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 4.960.420.000 VND (Bốn tỷ chín trăm sáu mươi triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 60.000.000 VND (Sáu mươi triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá