Thứ ba ngày 21 tháng 5 năm 2019 | 15:21

Sở Giao thông vận tải Kon Tum thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Sở Giao thông vận tải Kon Tum thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình : Sửa chữa, bổ sung rãnh dọc đoạn Km0 - Km1; Km4+000 - Km7+195; bổ sung vạch sơn tim đường trên tuyến Quốc lộ 40, tỉnh Kon Tum.

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải Kon Tum.

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Kon Tum.

Tên KHLCNT: : Sửa chữa, bổ sung rãnh dọc đoạn Km0 - Km1; Km4+000 - Km7+195; bổ sung vạch sơn tim đường trên tuyến Quốc lộ 40, tỉnh Kon Tum

Trạng thái quyết định:  Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư.

Ngày phê duyệt:  09/5/2019.

Số hiệu Quyết định phê duyệt KHLCNT: 1335/QĐ-TCĐBVN.

Tổng mức đầu tư: 2.500.000.000 VND.

Số gói thầu: 03.

Tags: kon tum,

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá