Thứ hai ngày 10 tháng 6 năm 2019 | 14:59

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa cầu Đoan Vỹ Km250+493 (đơn nguyên phải tuyến) QL1, tỉnh Ninh Bình.

Bên mời thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1.

Chủ đầu tư: Cục Quản lý đường bộ I.

Tên KHLCNT: Sửa chữa cầu Đoan Vỹ Km250+493 (đơn nguyên phải tuyến) QL1, tỉnh Ninh Bình.

Trạng thái quyết định: Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư.

Ngày phê duyệt:   02/5/2019.

Số hiệu Quyết định phê duyệt KHLCNT:  1105/QĐ-TCĐBVN.

Tổng mức đầu tư: 2.983.131.000 VND.

Số gói thầu: 03.

 

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá