Thứ ba ngày 11 tháng 6 năm 2019 | 10:20

Cục Quản lý đường bộ II thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Cục Quản lý đường bộ II thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa các cầu Ngàn Trươi Km792+346; Khe Chẹt Km795+209; Khe Lù Km843+707; Sập Km850+282 đường Hồ Chí Minh,tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Bên mời thầu: Cục Quản lý đường bộ II.

Tên Dự án: Sửa chữa các cầu Ngàn Trươi Km792+346; Khe Chẹt Km795+209; Khe Lù Km843+707; Sập Km850+282 đường Hồ Chí Minh,tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

Số thông báo mời thầu: Số 88 ngày 16/5/2019.

Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước ( đấu thầu qua mạng) 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

Giá gói thầu: 2.312.424.000 đồng.

Giá trúng thầu: 2.302.339.000 đồng.

Nhà trúng thầu: Công ty CP xây dựng Hoàng Đông Đô.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 665/QĐ-CQLĐB II ngày 10 /6  /2019 do ông Mai Xuân Sơn P.Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ II ký.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá