Thứ ba ngày 11 tháng 6 năm 2019 | 10:34

Cục Quản lý đường bộ II thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Cục Quản lý đường bộ II thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa các cầu Đặng Quang Km11+879, Rào Qua Km54+521, Trưng Km55+343 Quốc lộ 8, tỉnh Hà Tĩnh.

Bên mời thầu: Cục Quản lý đường bộ II.

Tên Dự án: Sửa chữa các cầu Đặng Quang Km11+879, Rào Qua Km54+521, Trưng Km55+343 Quốc lộ 8, tỉnh Hà Tĩnh.

Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

Số thông báo mời thầu: Số 88 ngày 16/5/2019.

Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước ( đấu thầu qua mạng) 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

Giá gói thầu: 2.624.482.000 đồng.

Giá trúng thầu: 2.618.023.000 đồng.

Nhà trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Vĩnh Tường.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 649/QĐ-CQLĐB II ngày 7/6  /2019 do ông Mai Xuân Sơn P.Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ II ký.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá