Thứ ba ngày 11 tháng 6 năm 2019 | 10:37

Cục Quản lý đường bộ II thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Cục Quản lý đường bộ II thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa các cầu Đôi Km482+106; Cao Km561+300; Đá Hát Km577+870; Khe Lau Km579+411; Thanh Trạng Km582+940; Khe Lũy Km585+503; Khe Bò Km592+085 Quốc lộ 1, tỉnh Hà Tĩnh.

Bên mời thầu: Cục Quản lý đường bộ II.

Tên Dự án: Sửa chữa các cầu Đôi Km482+106; Cao Km561+300; Đá Hát Km577+870; Khe Lau Km579+411; Thanh Trạng Km582+940; Khe Lũy Km585+503; Khe Bò Km592+085 Quốc lộ 1, tỉnh Hà Tĩnh.

Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

Số thông báo mời thầu: Số 88 ngày 16/5/2019.

Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước ( đấu thầu qua mạng) 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

Giá gói thầu: 3.108.768.000 đồng.

Giá trúng thầu: 3.093.594.000 đồng.

Nhà trúng thầu: Công ty TNHH MTV xây dựng công trình giao thông Hợp Hải.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 668/QĐ-CQLĐB II ngày 10 /6  /2019 do ông Mai Xuân Sơn P.Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ II ký.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá