Thứ ba ngày 11 tháng 6 năm 2019 | 16:24

Ban Quản lý bảo trì đường bộ Sở GTVT Lâm Đồng thông báo mời thầu

Ban Quản lý bảo trì đường bộ Sở GTVT Lâm Đồng thông báo mời thầu gối thầu Bổ sung biển báo, cọc H, hộ lan mềm, gương cầu trên tuyến Quốc lộ 27, tỉnh Lâm Đồng.

Bên mời thầu: Ban Quản lý bảo trì đường bộ

Tên KHLCNT: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bổ sung biển báo, cọc H, hộ lan mềm, gương cầu trên tuyến Quốc lộ 27, tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Xây lắp

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng Địa chỉ: Tầng 6 trung tâm hành chính, số 36 Trần Phú, Phường 4, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Tên gói thầu: Thi công xây lắp công trình.

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Tên dự án: Bổ sung biển báo, cọc H, hộ lan mềm, gương cầu trên tuyến Quốc lộ 27, tỉnh Lâm Đồng.

Chi tiết nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 Ngày.

Hình thức dự thầu:  Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 14h22 ngày 10/06/2019 Đến 15h00 ngày 20/06/2019.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT:  website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Lâm Đồng.

Thời điểm đóng/mở thầu:15h00 ngày 20/06/2019.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 2.067.684.133 VND (Hai tỷ sáu mươi bảy triệu sáu trăm tám mươi bốn nghìn một trăm ba mươi ba đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu:  21.000.000 VND (Hai mươi mốt triệu đồng chẵn).

 Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá