Thứ ba ngày 11 tháng 6 năm 2019 | 16:25

Ban Quản lý bảo trì đường bộ Sở GTVT Lâm Đồng thông báo mời thầu

Ban Quản lý bảo trì đường bộ Sở GTVT Lâm Đồng thông báo mời thầu gói thầu Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường Km205+140-Km228, Quốc lộ 55, tỉnh Lâm Đồng.

Bên mời thầu: Ban Quản lý bảo trì đường bộ.

Tên KHLCNT: phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường Km205+140-Km228, Quốc lộ 55, tỉnh Lâm Đồng.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng Địa chỉ: Tầng 6 trung tâm hành chính, số 36 Trần Phú, Phường 4, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Tên gói thầu: Xây lắp công trình

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Tên dự án: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường Km205+140-Km228, Quốc lộ 55, tỉnh Lâm Đồng.

Chi tiết nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ trung ương.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước..

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 09h39 ngày 11/06/2019 Đến 10h30 ngày 21/06/2019.

Phát hành E-HSMT:  Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Lâm Đồng.

Thời điểm đóng/mở thầu: 10h30 ngày 21/06/2019.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 2.465.779.668 VND (Hai tỷ bốn trăm sáu mươi năm triệu bảy trăm bảy mươi chín nghìn sáu trăm sáu mươi tám đồng .chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 25.000.000 VND (Hai mươi năm triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá