Thứ ba ngày 11 tháng 6 năm 2019 | 16:25

Ban Quản lý bảo trì đường bộ Sở GTVT Lâm Đồng thông báo mời thầu

Ban Quản lý bảo trì đường bộ Sở GTVT Lâm Đồng thông báo mời thầu gói thầu Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề Km158+890 - km161, Quốc lộ 27, tỉnh Lâm Đồng.

Bên mời thầu: Ban Quản lý bảo trì đường bộ.

Tên KHLCNT: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề Km158+890 - km161, Quốc lộ 27, tỉnh Lâm Đồng.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng; - Địa chỉ: Tầng 6 trung tâm hành chính, số 36 Trần Phú, Phường 4, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Tên gói thầu: Xây lắp công trình (Chi phí xây lắp + chi phí hạng mục chung).

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Tên dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề Km158+890 - km161, Quốc lộ 27, tỉnh Lâm Đồng.

Chi tiết nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 11h48' ngày 10/06/2019 Đến 14h00 ngày 20/06/2019.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Lâm Đồng.

Thời điểm đóng/mở thầu: 14h00 ngày  20/06/2019.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 8.721.468.557 VND (Tám tỷ bảy trăm hai mươi mốt triệu bốn trăm sáu mươi tám nghìn năm trăm năm mươi bảy đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 90.000.000 VND (Chín mươi triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá